Aktuality

Hledáme vedoucího oddělení prevence

03.07.2017 10:16

Hledáme nového/novou vedoucí oddělení primární prevence v organizaci Život bez závislostí z.s. Očekáváme dynamičnost, pečlivost a chuť do práce. 

Pozice vyžaduje flexibilitu v komunikaci, pozitivní nastavení, schopnost administrovat informace a vést tým cca pěti lidí. Podmínkou je Vš vzdělání humanitního směru. 

V případě zájmu kontaktujte na E-mail: h.vrbkova@seznam.cz

Nová skupina Sebezkušenostního výcviku KVP V se bude otevírat

28.06.2017 17:37

Nová skupina Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP V se bude otevírat za rok a půl tj. v roce 2019. Vzhledem k tomu, že se v posledních týdnech dotazuje stále větší počet zájemců, touto cestou informujeme, že je třeba si nejdříve dohodnout výběrový pohovor na adrese h.vrbkova@seznam.cz

Více podrobností o průběhu najdete v modré záložce " praktický průběh výcviku".

Odpověď na často kladenou otázku, zda je možno hradit i ze šablon je odpověď, že z naší strany je nepodstatné z jakého proudu úhrada plyne. Tedy za naší organizace ANO.  Tato otázka se týká spíš ředitele školy, kde pracujete a který volí šablony a naplńuje jeich limity. 

Nový časopis Třídní učitel a vedení třídy

22.05.2017 12:01

S radostí vám oznamujeme, že vyšlo první číslo časopisu Třídní učitel a vedení třídy. Po čtrnácti letech vydávání časopisu Prevence přibyl další titul, tentokrát určený třídním učitelům. K myšlence na vznik časopisu nás vedlo přesvědčení, že třídní učitel, ač mnohdy opomíjený, je základ dobré školy. 

Časopis Třídní učitel je veskrze praktický, nabízí metodiky a návody pro práci se třídou. Vychází čtvrtletně, je barevný a má 40 stran. Předplatné objednávejte na adrese send@send.cz nebo přímo na send.cz/casopis/1187/tridni-ucitel-a-vedeni-tridy

A co si můžete přečíst v prvním čísle? Návod, jak začleňovat děti cizinců včetně právních souvislostí, seriál Třídnické hodiny plný her a technik pro práci se třídou, dále co dělat, když dítě odmítá uposlechnout pokyny učitele, nebo také metodické postupy při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. A mnoho jiného. První číslo časopisu Třídní učitel a vedení třídy jsme rozeslali zdarma do všech základních i středních škol v České republice k rukám ředitele.

METODICKÝ DEN KVP III

18.05.2017 13:22

METODICKÝ DEN KVP III, KTERÝ MĚL BÝT REALIZOVANÝ 27. 5. 2017 SE RUŠÍ!  Náhradní termín bude domluven na soustředění od 30.5. do 4.6. 2017 v Benecku. Více v E-mailu: ze dne 18.5.2017 který byl skupině KVP III zaslán. 

Metodický den KVP 2017

24.04.2017 17:03

V sobotu proběhl v prostorách Karlínské obchodní akademie Metodický den KVP. Frekventanti KVP IV absolvovali dopolední a odpolední přednáškový blok na téma strukturované práce se standardní třídou. Značná část výkladu byla věnována vedení třídnických hodin. Přednášela ředitelka organizace Život bez závislostí PhDr. Helena Vrbková. Setkání bylo velice příjemné, děkujeme frekventantům KVP IV za hojnou účast!

Proběhly VIII. Dny KVP

30.03.2017 12:52

Ve dnech 24.-25.3. proběhly již osmé Dny KVP. Letos nás hostila Přibyslav a účast byla hojná. Zúčastnili se zástupci všech ročníků výcviku KVP. První den jsme se naučili, jak v praxi využít zooterapii při práci s dětmi. Psy, agamy, užovku, ale třeba i šváby na praktickou ukázku dovezla přednášející Darina Rájová. V dalším programu přednášel Zdeněk Šimanovský hry pro zvládání agresivity a neklidu.

Druhý den proběhl praktický workshop Petra Nývlta na téma prevence úrazů ve škole a poskytnutí první pomoci. Ve druhém programu jsme si pod vedením Šárky Bezvodové osvojili různá psychorelaxační cvičení, vhodná pro učitele. Své závěrečné práce na téma gender úspěšně obhájily dvě frekventantky KVP.

PROGRAM VIII DNY KVP

21.03.2017 12:09

XIII DNY KVP

13.03.2017 09:15

VIII DNY KVP jsou již kapacitně pro veřejnost obsazeny. Zbývá pouze pár míst pro absolventy KVP, tedy ti mohou rezervovat místa v hotelu telefonicky. 

Program bude vyvěšen ve středu 15. 3. 2017 zde na stránkách. 

 

inkluze-priorita nebo paralelní proces k hlavnímu proudu ve školství.

07.02.2017 21:48

Ve školách bychom měli dávat více pozornosti zdravým dětem, které jsou jádrem školních tříd. Dětem, které až vyrostou budou vytvářet honoty v naší republice a tvořit kvalitu naší společnosti. To je přibližně za patnáct až dvacet let. Ale náš systém se věnuje odlišným. Věnuje se čas a péče dětem výjmečným, nadaným, dětem handicapovaným. Věnujeme prostor dětem s problémy s návykovými látkami, dětem s rizikovým chováním, dětem cizinců, ..., ale kdy začneme věnovat péči a pozornost těm, kteří nejsou jiní, těm, kterých je nejvíce? Kdy budeme věnovat čas, pozornost a péči dětem, které to potřebují také, jen mají tu smůlu, že nejsou jiné. Není to otázka priorit školství? 

http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/pul-roku-inkluze-na-skolach-neresi-se-zdrave-jadro-tridy-ale-zacleneni-jednotlivce-mysli-si-psycholozka--1696313

 

Polovinu školního roku už školy odučily podle nových pravidel inkluze. Naplnila se očekávání, která ministerstvo školství do změn vložilo? Co říkají samy školy, rodiče…
ROZHLAS.CZ

 

Poděkování

01.02.2017 21:18

Víkend s Dr. Pavlem Zachem na téma Sand play a následná příprava, byl velmi přínosný. Dvě pískoviště spolu s více jak dvěstě figurkami umožnilo zajímavý pohled na náš tým KVP. Děkujeme. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je pětileté vzdělávání v rozsahu 600 hodin. Je zaměřené na práci s problematickou třídou a na vedení skupin osobnostního rozvoje (tzv. růstové skupiny). Výcvik KVP je typický svým dělením na třídu a růstové skupiny a na rozdíl od psychoterapeutických výcviků je zaměřen na práci s dynamikou třídního kolektivu. V růstových skupinách si frekventant harmonizuje vlastní osobnost. Zároveň se tak přirozenou cestou stává kompetentním v práci se třídami a růstovmi skupinami. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizace třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům i navzájem uvnitř mezi účastníky a řadu dalších situací. 

KVP navazuje na humanisticky orientovaný přístup dle Carla R. Rogerse. 

Během výcviku KVP účastník prochází nácviky komunikace s rodiči a dětmi. Učí se, co může udělat v situacích jako je výskyt šikany, drog, kouření a celé řady jiného rizikového a patologického chování. Nebo jak komunikovat s kolegy pedagogy. Každý účastník obdrží materiály na CD nebo flash disku. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT a byl certifikován certifikační agenturou MŠMT. Cena je 15 000 Kč za rok (120 hodin). Je možné si domluvit splátkový kalendář. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková.