Aktuality

Přijali jsme novou facilitátorku a lektorku KVP

05.09.2016 20:21
S radostí oznamujeme, že jsme náš tým KVP rozšířili o další lektorku a facilitátorku KVP paní Mgr....

Každý konec umožnuje nový začátek

29.06.2016 13:54
Před pár dny se naposled sešla skupina KVP II. Po pětileté cestě za sebepoznáním a naplněním růstu...

ZE ŽIVOTA SKUPIN KVP

04.05.2016 10:06
Skupina KVP II pomalu končí. Odevzádá data na certifikát a chystá se na poslední závěrečné setkání....

Vymezení výcviku KVP

21.04.2016 16:26
  V říjnu 2016 otevíráme již 4. běh sebezkušenostního výcviku KVP IV.  Vzhledemk tomu, že...

PS možno se přihlásit, možné náhrady pro KVP

22.03.2016 11:02
Dobrý den Vážení kolegové,      jetě je možné se přihlásit na  víkendové...

Info k novému výcviku KVP IV

14.01.2016 13:41
V letošním roce otevíráme Sebezkušenostní výcvik ve vedení třd a růstových skupin KVP IV. Součástí...

Příjemné svátky vánoční vám přeje tým KVP

14.12.2015 22:30
Pozdrav z předvánočního setkání týmu facilitátorů KVP zasíláme všem našim frekventantům a...

Vzdělávání pro sborovny

03.10.2015 21:46
  Byl vyhlášen grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve...

Nový katalog služeb ŽBZ

22.09.2015 13:58
Právě naše organizace Život bez závislostí dotiskal nový katalo gslužeb.    Vedle...

HLEDÁME MUŽE

09.09.2015 12:32
V letošíním roce jsme zahájili výběrové pohovory s novými uchazeči o vstup do KVP IV.  Cílem...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Foto z KVP

Sebezkušenostní výcvik KVP je výcvikový proces tvořený lidmi, kteří se setkávají za účelem poznávání sebe, druhých i svého života. S cílem zvyšovat kvalitu svého prožívání, které je nezbytným nástrojem pro práci s lidmi. Učí se pracovat s třídními kolektivy a vést  skupiny osobního rozvoje. A v tomto procesu hodinu za hodinou umožňují svou přítomností a prožíváním, že přístup KVP se rozvíjí v reflexi na praxi a reálný život z kterého vychází a do kterého směřuje. 

 

Akreditovaný sebezkušenostní výcvik KVP je pětileté vzdělávání v rozsahu 600 hodin. Je zaměřené na práci s problematickou třídou a na vedení skupin osobnostního rozvoje (tzv. růstové skupiny). Výcvik KVP je typický svým dělením na třídu a růstové skupiny a na rozdíl od psychoterapeutických výcviků je zaměřen na práci s dynamikou třídního kolektivu. V růstových skupinách si frekventant harmonizuje vlastní osobnost. Zároveň se tak přirozenou cestou stává kompetentní pro vlastní vedení růstové skupiny. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizace třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům i navzájem uvnitř mezi účastníky a řada dalších situací. Během výcviku KVP účastník prochází nácviky komunikace s rodiči a dětmi. Učí se, co může udělat v situacích jako je výskyt šikany, drog, kouření a celé řady jiného rizikového a patologického chování. Nebo jak komunikovat s kolegy pedagogy. Každý účastník obdrží materiály na CD, nebo flash disku. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT a byl certifikován certifikační agenturou MŠMT. Cena je 15 000 Kč za rok (120 hodin). Je možné si domluvit splátkový kalendář. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková