Materiály z časopisů na nástěnku

 

Organizace, která realizuje výcviky KVP vydává také dva časopisy. 

Časopis Prevence, který je určen především školním metodikům prevence a pracovníkům, kteří se zajímají o práci se sociálněpatologickými jevy a časopis TŘÍDNÍ UČITEL a vedení třídy směrovaný pro třídní učitele a celkově práci se třídou.

Na těchto stránkách můžete pravidelně stahovat materiály z těchto časopisů, které jsou součástí rubriky "Na nástěnku" a jsou určeny především pro děti a studenty. Někdy též i pro pedagogy do sborovny. 

 

Časopisy si lze objednat na e-mailu: send@send.cz 

VOLNĚ KE STAŽENÍ: