změna v týmu facilitátorů

15.04.2018 21:01

Z týmu facilitátorů odchází Ing. Anička Richterová a místo ní nastupuje PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D.