"ČTENÍ PSYCHODYNAMIKY" - detekce skupinových procesů

Časově nejbližší otevíraná skupina, do které je možné se přihlásit a jejíž součástí bude vzdělávání v dovednosti čtení psychodynamiky je Sebezkušenostní výcvik ve vedení problemtických tříd a růstových skupin KVP V, který se bude otevírat v roce 2019.  PŘIHLÁŠKA KVP V.doc (57344)

Akreditované vzdělávání obsahuje sebezkušenostní program formou "tady a teď" na jehož základě probíhá detekce psychodynamických procesů skupiny. Těžištěm je čtení psychodynamiky jako základní dovednost nutná pro práci se skupinou lidí. A't již dětí nebo dospělých. 

Obsah

- Pojmenovávání psychodynamických procesů ve výcvikové skupině, které právě probíhají „tady a teď“.

- Nácvik propojení mezi pocitovým vnímáním a racionálním čtením psychodynamiky skupiny.

- Analýza záznamů a rozbor toho co se odehrálo mezi jednotlivci, podskupinami a v celku, včetně lektorů.

- Třídění procesů s ohedem na využitelnost pro práci se skupinou, třídou, týmem pedagogů atd.

- Pojmenování osobních silných a slabých stránek ve vztahu ke čtení psychodynamiky.

- Rozbor častých omylů a chyb v detekci procesů.

- Nácvik rozšiřování počtu vnímaných rovin psychodynamického procesů.

- Specifika psychodynamiky u skupin konfliktních a u neukázněných či na výchovné zásahy rezistentních      školních tříd.

- Frekventant obdrží základní psychodynamické mapy, které se bude po dobu výcviku učit používat.

- Možnosti záznamu psychodynamiky s cílem jejich využitelnosti pro práci se skupinovými procesy.

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen pro zájemce, kteří pracují nebo chtějí v budoucnu pracovat se skupinami lidí.  

Pro psychology, speciální a sociální pedagogy, pedagogy a další odborníky, kteří vstupují do tříd, pracují s týmy pedagogů, problematickou mládeží a jinými typy skupin, kde potřebují detekovat psychodynamiku a následně tyto informace zohledňovat ve své práci.

Info na E-mail:  h.vrbkova@seznam.cz, nebo na tel.: +420 602 255 508

 

Motto

Chceme-li číst, naučíme se písmena, slabiky a spojovat slova.

Teprve pak můžeme číst a porozumět knize. 

S psychodynamikou skupin je to podobné.

Další informace na  www.vycvikkvp.cz