Akce Quo vadis

     V pátém roce výcviku se věnujeme otázce jak pracovat se skupinou. V případě nejtěžších skupin a tříd je třeba se opřít o vlastní osobnost, o své prožívání o jistotu, kterou cítíme sami v sobě. Ve třídách, kde není bezpečno, tam kde se děti slovně, ale i fyzicky napadají, tam kde nikdo nechce poslouchat dospělé je dřív nebo později přivolán odborník. A ten se musí pro skupinu stát prvním nositelem bezepčí. Bezpečí, které když necítí v sobě, tak jej těžko může vnést do třídy. Strukturovaný program, techniky a hry, a jiné  metodiky nezabírají. Zabírá pouze, klid, vyrovnanost a absolvent KVP je veden k postoji beze strachu z neúspěchu a z nepřijetí. V těchto situacích je třeba pracovat s vlastním sebevnímáním a autenticitou. Proto jsme připravili nestandardní den zaměřený právě na fakt, aby se každý dostal co do největší míry kontaktu prožívání sama se sebou. 
 
     Proto jsme připravili nestandardní den a nazvali jej Qou vadis (kam kráčíš). Vždyť celá naše cesta životem je plná otázek a rozhodnutí. Některá jsou snadná, jiná sožitější a některá téměř nerozhodnutelná. A nejde často ani tak o to jak se rozhodneme a co na cestě života zvolíme, ale jaké souvislosti jsou s tím spojené. Rizika voleb jsou ovlivněna řadou okolností. Třeba tím jestli se rozhodujeme pod vlivem strachu? Jestli se rozhodujeme pod vlivem nepravého sebeobrazu? Nebo jestli se rozhodujeme jen na základě vlastních potřeb, nebo čekávání okolí a společnosti?  Zcela jiné je rozhodování, když máme opěrnou strukturu uvnitř sebe sama položenou na základu toho, co se smí a co ne. A zcela jiné rozhodování je, když vnímáme potřeby své a druhých a volíme svá rozhodnutí podle aktuálně vyhodnocené situace. 
 
 Proto jsme nechali vyhotovit na cestu ukatzatel v podobě orientační značky Quo vadis, která je ve fotogalerii této akce.Každý dostal na cesrtu šátek s třemi buchtami.  Smbolicky přípomínající cestu do světa v pohádkách, kdy Honza opouští místo za pecí a musí se stát dospělým. Každý frekventant měl volbu, buď si vzít peníze mapu, mobil. Nebo jít bez těchto jistot. 
Akce začala...