Klub absolventů KVP

Klub absolventů KVP je aktivita, která umožˇnuje absolventům, kteří mají chuˇt a potřebu se občas sejít opět využít prostředí KVP nejen ke sdílení, ale po aktuální dohodě ke konzultacím, supervizi, růstovým skupinám a odborným akcím. 
 
Klub se aktálně schází jedenkrát ročně. 
 
Klubové setkání vždy organizuje dvojice absolventů, která je na konci každého setkání stanovena z přítomných. Bývá v rozsahu jednoho víkendu. 
 
Klubové setkání bezplatné, případně dle poždavků pozvaných specialistů. 
 
Klubová pravidla jsou definována v dokumentu "Pravidla klubu KVP". Za jejich obsah odpovídá PhDr. Helena Vrbková.  
 
 
DALŠÍ SETKÁNÍ SE BUDE KONAT VE DNECH 6. AŽ 8. LISTOPADU 2020 V BROUMOVĚ.
Informace poskytne Helena Kudelová na e-mailu: proglaska@seznam.cz. 
 
V dohledné době budeme publikovat definitivní Pravidla Klubu absolventů KVP, která jsou ve "vývoji" - fáze připomínkování :-)