KE STAŽENÍ z časopisu Prevence vydání I. 2021

  • Po návratu do škol a tříd nás čekají určité změny. Je dobré se nad nimi zamyslet. PhDr. Vrbková se v textu pod názvem "Jaká bude psychodynamika v postcovidové době" zabývá otázkami, které bychom si měli položit po návratu do škol. 
Vrbkova1.pdf (4465724) 
  • Z tohto vydání dáváme dále k přečtení či stažení velmi zajímavý text od právníka pana JUDr. Rejmonata pod názvem "Pozor na šetření kyberšikany naslepo."
 Rejmont.pdf (2741767)
  • Zároven poskytujeme i krátkou anotaci o sílícím jevu v komunikaci nejen dětí "Flaming", o kterém budeme v některém z příštích vydání publikovat širší text.

Flaming.pdf (3518027)

 

KE STAŽENÍ z časopisu Třídní učitel a vedení třídy II. vydání 2021

 
 
 
KE STAŽENÍ V NÁVAZNOSTI NA WEBINÁŘ KONANÝ 20.10.2021 NA TÉMA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ.
 
 
 
  • Dále přinášíme v této době potřebnou anotaci PSYCHOTERAPIE ONLINE. 
 
 
 

Časopisy jsou plné zajímavých rubrik a lze je objednat na e-mailu: send@send.cz 

 
Na těchto stránkách můžete pravidelně stahovat materiály z těchto časopisů, které jsou součástí rubriky "Na nástěnku" a jsou určeny především pro děti a studenty. Někdy též i pro pedagogy do sborovny. Materiály z časopisů Prevence a Třídní učitel a vedení třídy
 
Organizace, která realizuje výcviky KVP vydává také dva časopisy. Časopis Prevence, který je určen především školním metodikům prevence a pracovníkům, kteří se zajímají o práci se sociálněpatologickými jevy a časopis TŘÍDNÍ UČITEL a vedení třídy směrovaný pro třídní učitele a celkově práci se třídou.
 
Na těchto stránkách můžete pravidelně stahovat materiály z těchto časopisů, které jsou součástí rubriky "Na nástěnku" a jsou určeny především pro děti a studenty. Někdy též i pro pedagogy do sborovny.