Seznam oprávněných držitelů osvědčení KVP

Přiložená tabulka obsahuje seznam oprávněných držitelů osvědčení KVP I.

Evidenční kniha oprávněných držitelů osvědčení KVP I.pdf (142,9 kB)

Jetliže se vzděláním v KVP vykazuje kdokoliv jiný, jedná se pravděpodobně o absolventa Specializačního studia KVP, který splňuje v plném rozsahu pouze požadavky vyhlášky MŠMT č.j.:317/2005, Sb., § 9c, nikoliv však vzdělání, které poskytuje Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP.