V čem je KVP jiné

 

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve škoství:

  • Má pevný teoretický základ v PCA psychologii centrované na klientadle Carla R. Rogerse, zakladatele humanisticky orientované psychologie.

  • V KVP se učí čtení psychodynamiky skupinového dění. 

  • V KVP se učí nejen řemeslo práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s problémovými třídami pro nemotivované skupiny, skupiny v odporu a skupiny nespolupracujcích. 

  • KVP jako jedinný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny (aktuálně 76 osob). 

  • Výcvik se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů v každém běhu