HLEDÁME MUŽE

09.09.2015 12:32

V letošíním roce jsme zahájili výběrové pohovory s novými uchazeči o vstup do KVP IV.  Cílem je vzájemně se seznámit s uchazeči a začít skládat budoucí skupinu. 

V rámci vyvažování skupiny je třeba respektovat, aby ve skupině byli jak lidé mladí tak i věkem zralí. Aby ve skupině byli lidé s různě profesně zařazení a vzdělání, dále určitá vyváženost osobnostních typů a také, aby ve skupině bylo vyvážené množství mužů a žen. A zde narážíme na fakt, že zatím co žen se hlásí více než můžeme příjmout, můžů máme zatím méně než je třeba.  Inu školní prostředí, kde na dvacet žen připadá jeden muž. :-) 

 Proto se obracíme na čtenáře našich stránek s žádostí, aby v případě, že mají ve svém okolí muže, o kterém se domnívají, že by byl výcvik KVP pro něj zajímavý či potřebný, doporučili naše stránky a dali mu informaci o otevírání nové skupiny. Není nutné aby pracoval ve školství. 

Dobře vyvážená skupina zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu procesu. A o tu jde v KVP především. 

 

Děkuji a přeji za celý tým KVP příjemný čas. 

 

 Helena Vrbková