Ohlédnutí za setkáním na IV. DNECH KVP

24.04.2013 23:11

    IV. DNY KVP uběhly rychleji než by se mohlo zdát. Setkání to bylo velmi příjemné, potkali se na něm jak absolventé různých výcvikových sebezkušenostních skupin KVP, tak i absolventé specializačních studií pro školní metodiky prevence. Účast na diskuzi k nekázni byla hojná a výsledky si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Prevence. V něm bude zaznamenán výsledek v podobě pojmenování kllíčových bodů, které se dle zúčastněných podílí na chronifikaci nekázně ve školách. 

Velmi kladně byl hodnocen seminář dotýkající se využití karet formou projektivní techniky při práci s osobním příběhem, nebo semináře o pohybu, hlasové hygieně, nebo seminář vedoucí zúčastněné k práci s arteterapeutickými technikami. Pre-workshop formou "tady a teď" byl hodnocen jako nezvykle příjemná možnost zastavení se uprostřed strukturovaného světa v prostoru bez jakéhokoliv předem nastaveného řádu. 

Jediným negativem byl fakt, že ani v tomto roce se nepodařilo zajistit vhodný prostor. V hotelu se občas program prolínal se zvuky stavby. A tak V. DNY KVP v roce 2014 budou pravděpodobně mimo Prahu v osvědčeném prostoru. Již nyní máme v návrhu určitý malý atyp pro jejich konání. Rozhodně chceme využít formu práce s prožitkem "Tady a teď", ale nebudeme předbíhat. :-) 

Několik fotografií z akce najdete v galerii fotek KVP