Podrobnosti k výcviku "ČTENÍ PSYCHODYNAMIKY" uveřejníme 23. 1. 2013

21.01.2013 16:01

Dnem 7.1.2013 akreditovalo MŠMT č.j.: 49809/2012-201-1063 výcvikový program pod názvem Výcvik v detekci psychodynamických skupinových procesů ve třídě. Jedná se o samostaný výcvikový program, který je velmi zajímavý a poskytuje jednu z nezbytných dovedností pro práci se skupinovým děním. Aktuálně se hlásí první uchazeči o zařazení. V rámci výcviku obdrží frekventatné mimo jiné i psychodynamické mapy. Jedná se o vlastní metodu KVP, která bude poprvé poskytnuta i mimo pětileté sebezkušenostní výcviky KVP. Je vhodná pro ty, kteří se při své práci setkávají se skupinovými procesy a chtěli by je umět číst a zaznamenávat. Informace na E-mailu: h.vrbkova@seznam.cz