POZOR NA ZAVÁDĚJÍCÍ ANOTACE

20.12.2012 16:25

V posledních týdnech jsme obdrželi několik dotazů na to, zda je určitý nabízený sebezkušenostní výcvik pro práci se třídami opravdu psychoterapeutický či nikoliv. Nebylo by etické zde daný výcvik pojmenovávat a tak jej skandalizovat. Přesto považujeme za seriózní upozornit na fakt, že psychoterapeutické výcviky mající platné náležitosti lze dohledat na stránkách České psychoterapeutické společnosti: 

https://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=51

Volba výcviku by měla být uváženým rohodnutím. Zájemce prochází pohovorem a je regulerní, když i on žádá průkaznost uváděných charakteristik výcviku. A pokud má pochybnosti, měl by zvážit svou účast. Nepravdivé údaje o psychoterapeutické akreditaci v anotaci výcviku jsou hrubou manipulací s případným frekventantem.