PRAVIDLA NÁHRAD ABSENCÍ

16.09.2019 11:54

Pro frekventanty z KVP III a KVP IV zůstavají nastavená pravidla stejná.

Pro KVP V a další  následující skupiny platí: 

  • 5 % omluvené neúčasti lze bezplatně nahradit v nabídnutých variantách. tj. za pět let 30 hodin. Tj. dva víkendy, které budou za dobu pěti let nabídnuty v tzv., náhradnické víkendy. 
  • Hodiny neúčasti nad těchto 30 hodin jsou hrazené. A to za 15 hodin (tj., víkendové setkání) á 21000 Kč. Podle počtu účastníků se cena rozpočítává. Minimální počet účastníků je 8. 
  • Nahrazovat lze maximálně 20 % z hodin procesu. (tj.,120 hodin) 
  • V procesu skupin KVP neexistuje tolerovaná absence. V našem přístupu k autenticitě nelze započítávat neexistující účast. 
 

NÁHRADY PRO KVP IV, A KVP V, KVP III.

v roce 2020

Náhrady lze realizovat účastí v cyklu PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI, do počtu přihlášených 6 náhradníků. 

 

10.1. až  12.1. 2020 . "Jakou ženou jsem a jak mě vnímá okolí" 

28.2. až    1.3. 2020   "Sebeobraz - zrcadlo pravd, zkreslení a omylů"