Reflexe na certifikace v ŽBZ

11.05.2014 14:28

 

 


Certifikační šetření máme za sebou ve dvou programech (třetí jsme necertifikovali), v jednou jsme získali z 220 možných bodů 216, v druhém z 220 možných bodů 213. Myslím, že mohu upřimně napsat, že to bylo náročné, ale lidsky příjemné a férové setkání kolegů z profesní oblasti. 

V obou dvou případech nám byly strhnuty 4 body za personální práci se zaměstnanci, škoda jen, že zaměstnance nemáme, máme jen dodavtele práce pracující na OSVČ, nikoliv tedy zaměstnance. Standardy primární prevence a následné školení certifikátorů asi moc mezi tím nerozlišuje. Zákony České repoubliky poměrně dost. Proto navrhuji při další revizi standardů primární prevence a následně na školení certifikátorů přizvat profesionálního právníka k odlišení nároků na tyto dvě kategorie. V jednom případě se jedná o pracovně právní vztah, v druhém o vztah obchodní. Na který při sebelepší snaze nemohu naroubovat požadavky jako na zaměstnance aniž bych se nedotýkala zákona. Jsem přesvědčena, že i v nárocích je třeba diferencovat. Myslím, že si oblast primární prevence zaslouží standardy doladit.

 

 

Přikládám děkovný dopis CT Poděkování certifikace 2014 ŽBZ .pdf (265728)   a fotografii části našich materiálů k certifiakci :-)    Helena Vrbková