Termín akce IV. DNY KVP

03.11.2012 19:12

Termín akce  IV. DNY KVP byl stanoven na 18. a 19. dubna 2013. Místo a další podrobnosti týkající se konání akce budou uveřejněny nejpozději pět týdnů před termínem realizace. KVP DNY jsou přístupny veřejnosti.