pracovní materiály

Přikládám pracovní materiály pro KVP II, jsou bez korektury a je to dodatek k manuálu Strukutrovaná práce se standrsdní třídou. 

KVP III si stahovat nemusí, dostanete to v květnu na metodickém dni v rámci manuálu. 

 

Výńatek ladění .doc (302592)

výňatek z manuálu tvar skupiny při práci .doc (53760)