Selektivní prevence, nestruktura v práci se třídou