RŮSTOVÁ SKUPINA - Skupina osobnostního rozvoje

Skupina osobnostního rozvoje je určena mladým lidem od 14 do 17 let. Je zaměřena příjemnou formou na sebepoznávání a hledání odpovědí na vlastní otázky. ( Častá témata se dotýkají zapojení se mezi kamarády, seznamování se s druhým pohlavím, vztahy s rodiči, hledání vlastních životních cílů atd.) 

Scházíme se jedenkrát za čtrnáct dní na dva bloky po dovu hodinách (Středa od 16.00 do 19:15) Skupinu vede dvojice zkušených facilitátorů. 

Doporučujeme nezávazně se ohlásit a navštívit jednosetkání a ptom se případně rozhodnout pro účast. 

Cena za pololetí činí 3900 Kč. 

Více informací podá: Mgr. Václav Schön na e-mail: vaclav.schon@gmail.com