Aktuality

Termíny KVP II

06.02.2012 17:44

Termíny skupiny KVP II v prvním roce výcviku:

1. 11. - 5. 11. 2011

   19. - 21. 1. 2012

   15. - 17. 3. 2012

   10. - 11. 5. 2012  III. DNY KVP

   24. - 26. 5. 2012

 

Termíny skupiny KVP II v druhém roce výcviku:

10. - 14. 10. 2012

14. - 17. 2. 2013

        duben  2013  IV. DNY KVP - termín bude upřesněn

29. 5. - 2. 6. 2013

 

 

 

 

Pro lektory

06.02.2012 17:39

Setkání lektorů v rámci přípravy třetího setkání KVP II, (březen 2012) se bude konat dne 9. 3. 2012 ve Vraném nad Vltavou od 17.00 hodin.  

<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí spojit péči o svou osobnost se získáním profesionálních dovedností v práci se třídami, skupinami osobnostního rozvoje, vedení pedagogických týmů a v lektorování. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 192 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.