Aktuality

Metodický den KVP

03.11.2012 19:24

Termín akce Metodický den KVP je 18. březen 2013 na téma Strukturovaná práce se standardním třídním kolektivem. Účastnit se mohou pouze absolventé a frekventanté Sebezkušenostních psychodynamicky orientovaných výcviků KVP.  Místo a program bude zaslán pro KVP II e-mailovou poštou, cca 14 dní před akcí. Ostatním na vyžádání. 

Termín akce IV. DNY KVP

03.11.2012 19:12

Termín akce  IV. DNY KVP byl stanoven na 18. a 19. dubna 2013. Místo a další podrobnosti týkající se konání akce budou uveřejněny nejpozději pět týdnů před termínem realizace. KVP DNY jsou přístupny veřejnosti. 

 

Nová anketa

23.10.2012 00:52

V rámci přípravy nových programů, jsme vypsali anketu, kterou najdete na záložce Aktualit. Pokud ji vyplníte, pomůžete nám rozhodnout se při výběru nových vzdělávacích témat.

Pro účastníky KVP II

29.09.2012 17:53

Vzhledem k faktu, že první soustředění druhého roku výcviku KVP II bylo naplánovano na termín, na který později byly ohlášeny v České republice volby do krajských zastupitelstev tj.,12. a 13. října 2012, bude uzpůsoben program tak, aby ti, kteří budou chtít volit, měli na tento úkon čas v místě konání  výcviku. V příloze najdete podrobnosti k formě získání voličského průkazu.

 

Voličský průkaz.docx (143 kB)

Sraz absolventů KVP I

28.09.2012 21:10

5.10.2012 se bude konat u příležitosti prvního výročí dokončení výcviku KVP I absolventský sraz v jihomoravské vísce Jaroslavice ve sklípku u pana Antonína Žižky. Organizátorkami jsou Kája Černá spolu s Aničkou Richterovou. Konkrétní čas setkání bude ještě upřesněn. Taktéž bude dobré dovést nějaké vlastní potravinové doplňky k vynikajícímu vínu. Ubytování je předběžně zamluveno v https://www.motorest-estetika.cz(https://www.motorest-estetika.cz/) tel.: 739 088856. Sraz je v cca 18.00 hod. v tomto motorestu.

Výzva k účasti na konferenci PPRCH

13.09.2012 09:28

 

Dobrý den,

    využívám i naše webové stránky k Vašemu oslovení s žádostí o příspěvek do obsahu IX. Konference Primární prevence rizikového chování (PPRCH), která proběhne v letošním roce ve dnech 3. a 4. prosince 2012 v Praze. Jsem v přípravném programovém výboru a mám za úkol iniciovat kolegy z oblasti primární prevence, o kterých se domnívám, že mají co říci  s poptávkou o příspěvek. Ten může být v podobě prezentace, workshopu či pousteru. V dalším kole bude z přihlášených příspěvků vybráno několik, které budou na konferenci představeny.

Téma by se mělo dotýkat prevence rizikového chování s akcentem na práci se třídou, případně s kázní.

Navržené téma je:

„Třída jako dějiště primární prevence-kázeň jako nutný předpoklad“.

V případě Vašeho zájmu prosím zaregistrujte zatím jen název a přibližný obsah příspěvku. https://www.pprch.cz/Registrace-pro-prednasejici/

 Zároveň Vás poprosím o zpětnou vazbu, zda jste se přihlásili a s jakým tématem, či nikoliv.

 

Byla bych velmi ráda, aby se toto téma na konferenci zobrazilo. Je pro mnoho z nás, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi velmi živé a podstatné.

Místo říjnového setkání KVP II

13.09.2012 08:41

Místem říjnového setkání skupiny KVP II bude Hotel Esprit v Krkonoších. Bližší informace k hotelu najdete na www.hotelesprit.cz. Pro nás je dohodnutá snížená cena za ubytování a plnou penzi na den 620 Kč. 

Nástup bude 10.10. 2012 od cca 8.30 hod., !!! Začátek programu v 10.00 hod.!!! Konec setkání dne 14. 10. 2012 po 13.30 hod. 

POZOR: s sebou si vemte spacák, případně karimatku nebo jiné přikrytí a uložení pro sebe. Hotel má sice standardní ubytování a lůžkoviny, ale požadované potřeby pro spaní jsou potřeba s ohledem na nastavení programu.  Pro těhotné či  tělesně oslabené oznamuji, že se nebude jednat o fyzicky náročné aktivity. :-)

Dostali jsme velmi dobré reference na ubytování v Hotelu Esprit, osobně však doporučuji teplejší oblečení. Přeci jen Krkonoše v říjnu dávají tušit chladnější počasí. Koncem září ještě rozešlu standardní pozvánku na mailové adresy. 

Těšíme se na setkání a za lektorský tým všechny zdravím Helena Vrbková 

Pro lektory

20.06.2012 15:12

Přípravné setkání druhého roku výcvikové skupiny KVP II se bude konat 10. července a 16. srpna 2012 vždy od 12.00 hod. na adrese sdružení ŽBZ.

Vhodné ubytování na výcvik

13.06.2012 20:03

V tyto dny hledáme vhodné ubytování na výcvik KVP. Prostory by měly mít minimálně dvě místnosti. Jednu pro 35 osob a druhou pro 17 osob. V cenové relaci cca 350 Kč. za ubytování se snídaní. Oběd a večeře do přibližně 250 Kč. Pokud máte vhodný typ, prosím zašlete jej na info@zivot-bez-zavislosti.cz.  Najít vhodné prostory, tak aby byly v souladu s programem, není zdaleka tak snadné jak se může na první pohled zdát. Proto uvítáme, jakýkoliv typ. děkujeme.

K proběhlým III. DNůM KVP

14.05.2012 11:05

III. DNY KVP proběhly v příjemné atmosféře hotelu Fortuna West. Pravda, hotel neokouzlil svou kuchyní a po druhé zkušenosti s ním, budeme hledat na příští DNY KVP jinou alternativu. Předpokládáme, že v dohledné době dáme na stránky k této otázce anketu, abyste se mohli k danému tématu vyjádřit i vy. 

Všichni vedoucí workshopů  poskytli zajímavé informace a ukázky své práce, a doufám, že mohu napsat, že byli co do svých výkonů vyrovnaní a co do kvality výborní. Ostatně, odrazilo se to i v hodnotících dotaznících. Za ně Vám všem, kteří jste si udělali čas, a napsali zpětnou vazbu, děkuji. 

Mé zvláštní poděkování patří mým kolegyním Mgr. Vendule Skopalové a Mgr. Gábině Veselé, které se pečlivě ujaly svých úkolů, a staraly se o své přidělené záležitosti. Ostatně, opakovaně jsem v průběhu dvou dnů slyšela od účastníků, že organizace je výborně připravená. Inu, padly na ní naše tři pracovní porady.

Pro mě byly tyto dny tak, jako minule o příjemném setkání s absloventy KVP, kontaktu s frekventanty a v průběhu jsem nejednou hovořila i s návštěvníky, kteří se byli podívat na naší akci a o KVP jen slyšeli, nebo toho moc zatím nevědí. Když jsem procházela z místnosti do místnosti, a v každé probíhaly jiné aktivity, byl to pocitově nejednou příjemný okamžik. Snažila jsem se zachytit některé momenty na fotky, ale dopadlo to tak, že je spíš možné tušit, než vidět co se dělo. Přesto vám doporučuji, podívejte se na ně v archivu. A tak jedny dny právě skončily, a další začínáme pomalu plánovat. Vždyť KVP (a nejen on) je cesta, ale to Vám, co máte KVP, nemusím psát     :-)  Helena Vrbková

Fotografie a materiály poskytnuté některými lektory najdete na stránce III.DNY KVP.

<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávací program v rozsahu 600 hodin. Je určen těm, kteří chtějí spojit péči o svou osobnost se získáním profesionálních dovedností v práci se třídami, skupinami osobnostního rozvoje, ale i vedením pedagogických týmů a při lektorování. Těžištěm je sebezkušenostní prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při revoltě ve třídě dětí či týmu dospělých, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. A pracovat se šesti nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami konstruktivní změny. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 192 Kč. Za rok 23000 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.