Aktuality

PRO PŘIJATÉ do výcviku Čtení psychodynamiky...

27.06.2013 23:45

Vážení kolegové,

zde je adresa místa prvního setkání pro skupinu výcviku Čtení psychodynamických procesů..,  

 

 

Hotel ESPRIT

Svatý Petr 76

543 51 Špindlerův Mlýn

https://www.hotelesprit.cz

Předjednaná cena za noc a plnou penzi pro účastníka je na osobu 600 Kč.

 

čas prvního setkání

začínáme 19. září 2013 od 10.00 hod.

končíme 22. září 2013 v cca 13:15 hod.

 

Přeji za tým lektorů příjemné Babí léto a těšíme se na nashledanou v procesu „Teď a tady“

 

Helena Vrbková

 

 

Byli jsme na ostrově KVP

11.06.2013 01:07

Od 29. května do 2. června 2013 jsme byli se skupinou KVP II na ostrově. Více se můžete dočíst na záložce Ostrov KVP. 

Nestandardní výcvikové setkání skupiny KVP II

06.05.2013 13:13

Milí kolegové, první nestandardní setkání naší skupiny se nám blíží, lektorský tým se již těší. Připravte si karimatky, spacáky a jiné pohodlné uložení, které bude nutností stejně tak jako pohodlná obuv a oblečení přoměřené počasí. Můžete (ale nemusíte) si vzít, pláštěnky, plavky, přípravky proti hmyzu, baterku, průkazky opravňující na různé vstupy do kulturních památek (pokud je máte), zkrátka vše co uznáte za potřebné ke své kvalitě života. V nejbližších dnech vám dorazí na E-mail pozvánka. 

Ohlédnutí za setkáním na IV. DNECH KVP

24.04.2013 23:11

    IV. DNY KVP uběhly rychleji než by se mohlo zdát. Setkání to bylo velmi příjemné, potkali se na něm jak absolventé různých výcvikových sebezkušenostních skupin KVP, tak i absolventé specializačních studií pro školní metodiky prevence. Účast na diskuzi k nekázni byla hojná a výsledky si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Prevence. V něm bude zaznamenán výsledek v podobě pojmenování kllíčových bodů, které se dle zúčastněných podílí na chronifikaci nekázně ve školách. 

Velmi kladně byl hodnocen seminář dotýkající se využití karet formou projektivní techniky při práci s osobním příběhem, nebo semináře o pohybu, hlasové hygieně, nebo seminář vedoucí zúčastněné k práci s arteterapeutickými technikami. Pre-workshop formou "tady a teď" byl hodnocen jako nezvykle příjemná možnost zastavení se uprostřed strukturovaného světa v prostoru bez jakéhokoliv předem nastaveného řádu. 

Jediným negativem byl fakt, že ani v tomto roce se nepodařilo zajistit vhodný prostor. V hotelu se občas program prolínal se zvuky stavby. A tak V. DNY KVP v roce 2014 budou pravděpodobně mimo Prahu v osvědčeném prostoru. Již nyní máme v návrhu určitý malý atyp pro jejich konání. Rozhodně chceme využít formu práce s prožitkem "Tady a teď", ale nebudeme předbíhat. :-) 

Několik fotografií z akce najdete v galerii fotek KVP

IV.DNY KVP

10.03.2013 01:39

Proběhnou ve dnech 18. a 19. dubna 2013 v prostorách Hotelu Nový Golf, Plzeňská 103/215c, Praha 5

Letos bude pestrý program, rozšířený o Otevřenou diskuzi nad problematikou chronifikace nekázně, výstup z této diskuze bude publikován v Prevenci v měsíci květnu. Pro zájemce o práci s psychodynamikou bude jistě zajímavý pre-workshop k tomuto výcviku, který bude otevřen na podzim 2013.

Více pod záložkou DNY KVP v modrém poli vlevo. 

Metodický den na téma: strukturovná práce se standardní třídou

07.03.2013 22:03

čas konání: 18.3. od 10:00 do 17:00 hod. 

místo konání Fakultní ZŠ Táborská 45, Praha 4, učebna dějepisu v prvním patře. 

vstupujte hlavním vchodem, zvoňte na paní hospodářku, která vás vpustí. 

jen pro frekventanty KVP II.

Podrobnosti k výcviku "ČTENÍ PSYCHODYNAMIKY" uveřejníme 23. 1. 2013

21.01.2013 16:01

Dnem 7.1.2013 akreditovalo MŠMT č.j.: 49809/2012-201-1063 výcvikový program pod názvem Výcvik v detekci psychodynamických skupinových procesů ve třídě. Jedná se o samostaný výcvikový program, který je velmi zajímavý a poskytuje jednu z nezbytných dovedností pro práci se skupinovým děním. Aktuálně se hlásí první uchazeči o zařazení. V rámci výcviku obdrží frekventatné mimo jiné i psychodynamické mapy. Jedná se o vlastní metodu KVP, která bude poprvé poskytnuta i mimo pětileté sebezkušenostní výcviky KVP. Je vhodná pro ty, kteří se při své práci setkávají se skupinovými procesy a chtěli by je umět číst a zaznamenávat. Informace na E-mailu: h.vrbkova@seznam.cz

 

Řadu příjemných překvapení v roce 2013

20.12.2012 17:10

Vám přeje   

tým KVP

POZOR NA ZAVÁDĚJÍCÍ ANOTACE

20.12.2012 16:25

V posledních týdnech jsme obdrželi několik dotazů na to, zda je určitý nabízený sebezkušenostní výcvik pro práci se třídami opravdu psychoterapeutický či nikoliv. Nebylo by etické zde daný výcvik pojmenovávat a tak jej skandalizovat. Přesto považujeme za seriózní upozornit na fakt, že psychoterapeutické výcviky mající platné náležitosti lze dohledat na stránkách České psychoterapeutické společnosti: 

https://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=51

Volba výcviku by měla být uváženým rohodnutím. Zájemce prochází pohovorem a je regulerní, když i on žádá průkaznost uváděných charakteristik výcviku. A pokud má pochybnosti, měl by zvážit svou účast. Nepravdivé údaje o psychoterapeutické akreditaci v anotaci výcviku jsou hrubou manipulací s případným frekventantem. 

Výzva pro vedení škol-UZAVŘENA

12.12.2012 12:21

Výběr škol v rámci výzvy „Krok za krokem ke změně klimatu a kázně ve škole“  byl jíž uzavřen. V rámci tohoto projektu byla domluvena spolupráce se třemi školami, která se bude realizovat poté až si školy zajistí prostředky na program na rok 2013. Pokud Vás obsah výzvy oslovil a máte zájem o možnost spolupráce, kontaktujte PhDr. Helenu Vrbkovou na e-mail h.vrbkova@seznam.cz  Je možné dohodnout dílčí formy spolupráce. 

<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.