Aktuality

Podrobnosti k výcviku "ČTENÍ PSYCHODYNAMIKY" uveřejníme 23. 1. 2013

21.01.2013 16:01

Dnem 7.1.2013 akreditovalo MŠMT č.j.: 49809/2012-201-1063 výcvikový program pod názvem Výcvik v detekci psychodynamických skupinových procesů ve třídě. Jedná se o samostaný výcvikový program, který je velmi zajímavý a poskytuje jednu z nezbytných dovedností pro práci se skupinovým děním. Aktuálně se hlásí první uchazeči o zařazení. V rámci výcviku obdrží frekventatné mimo jiné i psychodynamické mapy. Jedná se o vlastní metodu KVP, která bude poprvé poskytnuta i mimo pětileté sebezkušenostní výcviky KVP. Je vhodná pro ty, kteří se při své práci setkávají se skupinovými procesy a chtěli by je umět číst a zaznamenávat. Informace na E-mailu: h.vrbkova@seznam.cz

 

Řadu příjemných překvapení v roce 2013

20.12.2012 17:10

Vám přeje   

tým KVP

POZOR NA ZAVÁDĚJÍCÍ ANOTACE

20.12.2012 16:25

V posledních týdnech jsme obdrželi několik dotazů na to, zda je určitý nabízený sebezkušenostní výcvik pro práci se třídami opravdu psychoterapeutický či nikoliv. Nebylo by etické zde daný výcvik pojmenovávat a tak jej skandalizovat. Přesto považujeme za seriózní upozornit na fakt, že psychoterapeutické výcviky mající platné náležitosti lze dohledat na stránkách České psychoterapeutické společnosti: 

https://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=51

Volba výcviku by měla být uváženým rohodnutím. Zájemce prochází pohovorem a je regulerní, když i on žádá průkaznost uváděných charakteristik výcviku. A pokud má pochybnosti, měl by zvážit svou účast. Nepravdivé údaje o psychoterapeutické akreditaci v anotaci výcviku jsou hrubou manipulací s případným frekventantem. 

Výzva pro vedení škol-UZAVŘENA

12.12.2012 12:21

Výběr škol v rámci výzvy „Krok za krokem ke změně klimatu a kázně ve škole“  byl jíž uzavřen. V rámci tohoto projektu byla domluvena spolupráce se třemi školami, která se bude realizovat poté až si školy zajistí prostředky na program na rok 2013. Pokud Vás obsah výzvy oslovil a máte zájem o možnost spolupráce, kontaktujte PhDr. Helenu Vrbkovou na e-mail h.vrbkova@seznam.cz  Je možné dohodnout dílčí formy spolupráce. 

Otázka na cenu výcviku KVP

10.12.2012 21:40

V poslední době se vyskytly otázky směrujcích k ceně výcviku KVP. V záložce "Technický průběhu výcviku" pod kolonkou "Časté otázky" najdete vyjádření k ceně a okolnosti, proč nežádáme o granty, neposkytujeme slevy a ani nenabízíme motivační výhody.

VÝZVA PRO VEDENÍ ŠKOL

28.11.2012 19:58

Uveřejňujeme VÝZVU PRO VEDENÍ ŠKOL. Ke stažení zde. Vyzva skoly.pdf (2,9 MB)

NOVINKY PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2013

19.11.2012 02:14

Ke stažení zde: 

Nabidka dospeli.pdf (1,2 MB)

Pro lektory

11.11.2012 21:43

Přípravná schůzka lektorů dalšího setkání KVP II, se bude konat 18. ledna 2013 od 16. hodin v ŽBZ na Zbraslavi. 

 

Text pro účastníky KVP II

05.11.2012 15:25

V záložce "KVP II jen pro účastníky" je nově uložena plná verze textu Systémový přístup k nekázni.

Metodický den KVP

03.11.2012 19:24

Termín akce Metodický den KVP je 18. březen 2013 na téma Strukturovaná práce se standardním třídním kolektivem. Účastnit se mohou pouze absolventé a frekventanté Sebezkušenostních psychodynamicky orientovaných výcviků KVP.  Místo a program bude zaslán pro KVP II e-mailovou poštou, cca 14 dní před akcí. Ostatním na vyžádání. 

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.