Aktuality

Dvoudenní soustředění facilitátorů KVP

18.03.2014 12:03

Místo setkání týmu facilitátorů KVP proběhne ne dnech 26. a 27. dubna 2014 v hotelu Frýdl.

V. DNY KVP

18.03.2014 11:43

V záložce V. DNY KVP najdete podrobné informace k letošním dnům KVP, které se budou konat v hotelu Vigvam Agency, s.r.o., v Němčicích u Kolína. 

Předmětem budou dovudenní dílny zaměřené na tvorbu metodik. Vzhledem k faktu, že se bude jednat o pracovní setkání, scházíme se mimo Prahu a účast bude tím pádem komornější. 

 

Březnové setkání KVP II

01.03.2014 17:46

Pozvánka na březnové setkání KVP II je ke stažení zde: pozvánka hotel Veletov KVP II.pdf (532635)

Termín V. DNY KVP a dotaz k prostorům konání

26.02.2014 14:10

Začínají se množit dotazy na termín V.DNů KVP. Tedy budou se konat ve dnech 10. a 11. dubna 2014. Místo setkání se právě řeší a není to snadné. 

Hledáme dva prostory, kam by se do každého vešlo alespoň 35 osob. Pokud by někdo z vás o takových prostorách věděl uvítáme kontakt. Obsah bude reflektovat výsledky naší ankety a dva dny budeme prakticky spoluvytvářet metodiky z oblasti prevence, práce se třídou, pro rizikové situace at. Některé témata na vytváření budemem mít připraveny a předpokládáme, že některá témata si dovezete sami. Bude tedy možné přecházet mezi dvěma prostory, kde se budou prakticky hledat a vytvářet metodiky především na základě potřeb přítomných. 

 

 

Hledáme muže k vyvážení výcvikové skupiny KVP III

21.01.2014 11:31

V tyto měsíce probíhají výběrové pohovory se zájemci o vstup do KVP III. Obě dvě skupiny se úspěšně plní. Jediné co je pro nás aktuálně žhavým tématem je poměr mužů a žen. Poměr přihlášených můžů k ženám odráží realitu zastoupenosti pohlaví v oblasti školství. Tudíž se nám hlasí velké množství žen, ale jen malo mužů. Proto hledáme muže do výcviku. Naší ambicí je naplnit více jak jednu třetinu muži. Kvalita některých výcvikových procesů je přímo úměrná vyváženosti skupiny i v tomto ukazateli. Proto pokud víte o někom ze svého okolí, kdo by mohl být adeptem na výcvikový proces, prosím dejte mu na naše stránky kontakt. 

 děkujeme tým facilitátorů KVP

Přípravné setkání lektorů

21.01.2014 11:29

Přípravné setkání lektorů KVP II se bude konat dne 28.února 2014 od 15.00 hod., ve Vraném nad Vltavou

K častému dotazu

16.01.2014 14:18

V posledních měsících se hromadí dotazy na otevření dalšího dovednostního výcviku Čtení psychodynamiky skupinových procesů. Odpověď zní, že nebudeme v dohledné době tento kurz otevírat. Dovednost čtení psychodynamiky skupinových procesů je v plném rozsahu obsažena v Sebezkušenostním výcviku KVP III, který se bude otevírat v červnu tohoto roku. A je tak možné se do něj ještě přihlásit. 

Z kapacitních důvodů, (neboť s ohledem na kvalitu není dobré vést více jak dva výcvikové procesy) bude tento dovednostní výcvik "Čtení psychodynamiky" otevřen až za cca tři roky. 

Poslední setkání skupiny Čtení psychodynamiky skupiny

16.01.2014 14:14

Poslední setkání výcvikové skupiny Čtení psychodynamiky skupových procesů se bude konat opět v hotelu Rytířsko, v termínu od 14. do 16. února 2014 . Těšíme se na shledání. Tentokrát bude první den celý o metodice a druhý a třetí budeme procvičovat formy čtení na sebezkušenostním procesu a vytváření map.

Setkání výcvikové skupiny ČTENÍ PSYCHDYNAMIKY

02.01.2014 19:48

Místo a čas lednového setkání výcvikové skupiny Čtení skupinové psychodynamiky-detekce skupinových procesů najdete v přiloženém souboru. 

 pozvánka ČPD hotel Rytířsko leden.pdf (546667)

Přání do nového roku 2014

31.12.2013 12:33

   Čas nám všem plyne spravedlivě, bez ohledu na to jak rychle či pomalu stačíme naplňovat svá předsevzetí, cíle a plány. V této novoroční době máme šanci zastavit se na cestě a ohlédnout se dozadu či zaměřit tázavý pohled na to co příjde. Nebo jen zaznamenat měnící se číslovku a žít svůj každodenní život dál bez reflexe. Ať už patříte spíš mezi ty první, kteří reflektují nebo ty druhé, kteří si na úvahy nepotrpí, přejeme Vám ať je Váš nový rok 2014 naplňující a ať jste se svým časem budoucím spokojeni. 

VYDAŘENÝ ROK 2014 Vám přeje za celý tým KVP Helena Vrbková  

 

 

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.