Aktuality

Vážení kolegové,

01.10.2017 21:59
s lítostí oznamuji, že náš kolega a frekventant výcvikové skupiny KVP III Pavel Skotnica zemřel ve čtvrtek 28. září 2017 ve věku 36 let po těžké a zákeřně rychlé nemoci. Pohřeb se bude konat dne 9. října 2017 v 11. hodin v 'Ustřední obřadní síni Olšanských hřbitovů v Praze. 

Helena Vrbková

 

" ˇZádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, částí nějaké pevniny. Jestliže moře spláchne bytˇ jen jednu hroudu je Evropa menší. Smrtí člověka je mne méně, neboˇt jsem částí lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě." Ernest Hemingway 

 

 

KLUB KVP

10.09.2017 01:15

Vážení kolegové, 

před časem vznikla myšlenka, že by bylo příjemné se i po absolvování výcviků KVP setkávat. A tak přinášíme pozvánku na první setkání Klubu KVP.

Vstup do klubu je možný jen pro absolventy KVP I a KVP II. Po ukončení KVP III, KVP IV a dalších výcvikových skupin bude možný vstup i pro tyto absolventy.

Těšíme se na viděnou. Za organizátory Petr Nývlt a Helena Vrbková

pozvanka_klub_kvp.pdf (605335)

LETNÍ INTERVIZE TÝMU KVP

22.08.2017 21:44

Tým facilitátorů KVP se sešel na víkend v loveckém zámečku Rytířsko. Cílem bylo, abychom probrali setkávání skupin KVP v roce předchozím a připravili se na rok následující. Obsahem byla též řada zpětných vzájemných vazeb a reflexí v rámci lektorského týmu.

Těšíme se na další setkávání v procesu. 

P.S.

K intervizi se připojilo i malé černé kot'átko, které se rozhodlo pobývat v kabelce Heleny a vše bedlivě sledovat. :-)

 

 Těšíme se na setkání s frekventanty a na cestu sebepoznání.

Nová skupina Sebezkušenostního výcviku KVP V se bude otevírat

28.06.2017 17:37

Nová skupina Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP V se bude otevírat za rok a půl tj. v roce 2019. Vzhledem k tomu, že se v posledních týdnech dotazuje stále větší počet zájemců, touto cestou informujeme, že je třeba si nejdříve dohodnout výběrový pohovor na adrese h.vrbkova@seznam.cz

Více podrobností o průběhu najdete v modré záložce " praktický průběh výcviku".

Odpověď na často kladenou otázku, zda je možno hradit i ze šablon je odpověď, že z naší strany je nepodstatné z jakého proudu úhrada plyne. Tedy za naší organizace ANO.  Tato otázka se týká spíš ředitele školy, kde pracujete a který volí šablony a naplńuje jeich limity. 

Nový časopis Třídní učitel a vedení třídy

22.05.2017 12:01

S radostí vám oznamujeme, že vyšlo první číslo časopisu Třídní učitel a vedení třídy. Po čtrnácti letech vydávání časopisu Prevence přibyl další titul, tentokrát určený třídním učitelům. K myšlence na vznik časopisu nás vedlo přesvědčení, že třídní učitel, ač mnohdy opomíjený, je základ dobré školy. 

Časopis Třídní učitel je veskrze praktický, nabízí metodiky a návody pro práci se třídou. Vychází čtvrtletně, je barevný a má 40 stran. Předplatné objednávejte na adrese send@send.cz nebo přímo na send.cz/casopis/1187/tridni-ucitel-a-vedeni-tridy

A co si můžete přečíst v prvním čísle? Návod, jak začleňovat děti cizinců včetně právních souvislostí, seriál Třídnické hodiny plný her a technik pro práci se třídou, dále co dělat, když dítě odmítá uposlechnout pokyny učitele, nebo také metodické postupy při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. A mnoho jiného. První číslo časopisu Třídní učitel a vedení třídy jsme rozeslali zdarma do všech základních i středních škol v České republice k rukám ředitele.

METODICKÝ DEN KVP III

18.05.2017 13:22

METODICKÝ DEN KVP III, KTERÝ MĚL BÝT REALIZOVANÝ 27. 5. 2017 SE RUŠÍ!  Náhradní termín bude domluven na soustředění od 30.5. do 4.6. 2017 v Benecku. Více v E-mailu: ze dne 18.5.2017 který byl skupině KVP III zaslán. 

Metodický den KVP 2017

24.04.2017 17:03

V sobotu proběhl v prostorách Karlínské obchodní akademie Metodický den KVP. Frekventanti KVP IV absolvovali dopolední a odpolední přednáškový blok na téma strukturované práce se standardní třídou. Značná část výkladu byla věnována vedení třídnických hodin. Přednášela ředitelka organizace Život bez závislostí PhDr. Helena Vrbková. Setkání bylo velice příjemné, děkujeme frekventantům KVP IV za hojnou účast!

Proběhly VIII. Dny KVP

30.03.2017 12:52

Ve dnech 24.-25.3. proběhly již osmé Dny KVP. Letos nás hostila Přibyslav a účast byla hojná. Zúčastnili se zástupci všech ročníků výcviku KVP. První den jsme se naučili, jak v praxi využít zooterapii při práci s dětmi. Psy, agamy, užovku, ale třeba i šváby na praktickou ukázku dovezla přednášející Darina Rájová. V dalším programu přednášel Zdeněk Šimanovský hry pro zvládání agresivity a neklidu.

Druhý den proběhl praktický workshop Petra Nývlta na téma prevence úrazů ve škole a poskytnutí první pomoci. Ve druhém programu jsme si pod vedením Šárky Bezvodové osvojili různá psychorelaxační cvičení, vhodná pro učitele. Své závěrečné práce na téma gender úspěšně obhájily dvě frekventantky KVP.

PROGRAM VIII DNY KVP

21.03.2017 12:09

XIII DNY KVP

13.03.2017 09:15

VIII DNY KVP jsou již kapacitně pro veřejnost obsazeny. Zbývá pouze pár míst pro absolventy KVP, tedy ti mohou rezervovat místa v hotelu telefonicky. 

Program bude vyvěšen ve středu 15. 3. 2017 zde na stránkách. 

 

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.