Aktuality

Přípravné setkání týmu KVP

14.08.2014 23:01

Přípravné setkání týmu facilitátorů KVP týkající se zářijového setkání KVP III se bude konat v sobotu 13. 9. 2014 Ve Vraném nad Vltavou. Hodina bude upřesněna v týdnu před setkáním. 

 

Vzdělávání

27.07.2014 17:06

Ve dnech 22. 23. a 24. července 2014 absolvoval tým facilitátorů KVP ve složení Helena Vrbková, Václav Schön, Josef Forman, Anna Richterová, Ivo Škrdlant, sebezkušenostní program "Obejmětě své vnitřní dítě". Tento seminář byl realizován poze pro tým KVP. Prgram vedla PhDr. Iva Veltrubská. 

Program je součástí vzdělávacího plánu týmu KVP. 

Přístup do složky jen pro účastníky KVP

18.06.2014 01:17

Přístup do složky"pro účastníky KVP", kde jsou k dispozici materiály bude pro novou skupinu KVP III připraven do 5.7.2014. Aktuálně je třeba navýšit kapacitu pro mailové adresy ke vstupu. 

 

PRO KVP II

10.06.2014 12:29

Milí kolegové, 

dne 16. 6. 2014 od 10.00 do 17.00 hod., se bude konat metodický den KVP na Základní škole, Táborská 45, Praha 4.

Prosím vemte si s sebou pracovní notýsek rovin a vstupů do psychodynamických procesů skupiny, který jste obdrželi na předposledním setkání. Budeme trénovat a rozebírat čtení psychodynamiky skupin. Helena Vrbková 

Byl zahájen Sebezkušenostní výcvik ve vedení tří a růstových skupin KVP III

20.05.2014 00:26

Od 14.května do 18. května 2014 se v areálu zámečku Klokočov sešli psychologové, speciální pedagogové, etopedi, pedagogové a realizátoři prevence z neziskových organizací v celkovém počtu 30 osob (20 žen a 10 mužů) a vznikla další třída KVP, která nese označení KVP III. O provázení a pomáhání v sebezkušenostním procesu se stará pětičlený tým facilitátorů. Frekventnté KVP III vykročili do pětileté práce na své osobnosti a získávání profesionálních dovedností v práci se třídou a růstovou skupinou. Přejeme jim vrchovatou míru pravdivosti, ematii, a schopnost přijímat sebe i druhé takové jací jsou. 

Za celý tým KVP Helena Vrbková  

Reflexe na certifikace v ŽBZ

11.05.2014 14:28

 

 


Certifikační šetření máme za sebou ve dvou programech (třetí jsme necertifikovali), v jednou jsme získali z 220 možných bodů 216, v druhém z 220 možných bodů 213. Myslím, že mohu upřimně napsat, že to bylo náročné, ale lidsky příjemné a férové setkání kolegů z profesní oblasti. 

V obou dvou případech nám byly strhnuty 4 body za personální práci se zaměstnanci, škoda jen, že zaměstnance nemáme, máme jen dodavtele práce pracující na OSVČ, nikoliv tedy zaměstnance. Standardy primární prevence a následné školení certifikátorů asi moc mezi tím nerozlišuje. Zákony České repoubliky poměrně dost. Proto navrhuji při další revizi standardů primární prevence a následně na školení certifikátorů přizvat profesionálního právníka k odlišení nároků na tyto dvě kategorie. V jednom případě se jedná o pracovně právní vztah, v druhém o vztah obchodní. Na který při sebelepší snaze nemohu naroubovat požadavky jako na zaměstnance aniž bych se nedotýkala zákona. Jsem přesvědčena, že i v nárocích je třeba diferencovat. Myslím, že si oblast primární prevence zaslouží standardy doladit.

 

 

Přikládám děkovný dopis CT Poděkování certifikace 2014 ŽBZ .pdf (265728)   a fotografii části našich materiálů k certifiakci :-)    Helena Vrbková

metodiky-pracovní verze

06.05.2014 16:25

Metodiky z V. Nnů KVP budou zaslány na mail na základě vyžádání účastníkům dnů. Prosím pište na h.vrbkova@seznam.cz 

Zamyšlení se nad certifikacemi

06.05.2014 00:33

V předvečer certifikací jsem se rozhodla napsat pár postřehů a postojů k aktuálním otázkám kolem tohto procesu. Zamyšlení se nad certifikacemi v předvečer procesu.pdf (142,4 kB)

NOVĚ OTEVÍRANÝ VÝCVIK KVP III

09.04.2014 14:13

 

Akreditovaný výcvik obsahuje sebezkušenostní program formou "tady a teď" na jehož základě probíhá detekce psychodynamických procesů skupiny. Těžištěm je nejen čtení psychodynamiky, osobní sebepoznávání z podstaty procesů probíhá také, dále pak práce a tvorba metodik programů. 

Obsah

- Pojmenovávání psychodynamických procesů ve výcvikové skupině, které právě probíhají „tady a teď“.

- Nácvik propojení mezi pocitovým vnímáním a racionálním čtením psychodynamiky skupiny.

- Analýza záznamů a rozbor toho co se odehrálo mezi jednotlivci, podskupinami a v celku, včetně lektorů.

- Třídění procesů s ohedem na využitelnost pro práci se skupinou, třídou, týmem pedagogů, skupinou lidí, atd.

- Pojmenování osobních silných a slabých stránek ve vztahu ke čtení psychodynamiky.

- Rozbor častých omylů a chyb v detekci procesů.

- Nácvik rozšiřování počtu vnímaných rovin psychodynamického procesů.

- Specifika psychodynamiky u skupin konfliktních a u neukázněných či na výchovné zásahy rezistentních školních tříd.

- Frekventant obdrží základní psychodynamické mapy, které se bude po dobu výcviku učit používat.

- Možnosti záznamu psychodynamiky s cílem jejich využitelnosti pro práci se skupinovými procesy.

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen pro zájemce, kteří pracují nebo chtějí v budoucnu pracovat se skupinami lidí.  

Pro psychology, speciální a sociální pedagogy, pedagogy a další odborníky, kteří vstupují do tříd, pracují s týmy pedagogů, problematickou mládeží a jinými typy skupin, kde potřebují detekovat psychodynamiku a následně tyto informace zohledňovat ve své práci.

Více informací pohledově v levo v záložce Technický průběh výcviku a dalších.  

Přihláška:PŘIHLÁŠKA do KVP III .doc (36 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Přípravy na V. DNY KVP

03.04.2014 22:10

Přípravy na V. DNY KVP jsou v plném proudu. Tentokrát budou mimo Prahu, cílem je aby se sešly dvě menší pracovní skupniny. Nebudeme mít přednášky a ochutnávkovou podobu setkání, ale dílny zaměřené na tvorbu metodik. 

Vy, kteří dorazíte a plánujete si nechat zpracovat metodiku, prosím připravte si adekvátní cíl, který bude východiskem. Vy, kteří cíl nechcete, nemůžete, nebo neumíte stanovit, budete mít možnost si jej na metodice formulovat. Spolu s návazností na evaluaci a stanovení indikátorů jak konkrétních bloků, tak i případných programů.

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.