Aktuality

PRO KVP II

10.06.2014 12:29

Milí kolegové, 

dne 16. 6. 2014 od 10.00 do 17.00 hod., se bude konat metodický den KVP na Základní škole, Táborská 45, Praha 4.

Prosím vemte si s sebou pracovní notýsek rovin a vstupů do psychodynamických procesů skupiny, který jste obdrželi na předposledním setkání. Budeme trénovat a rozebírat čtení psychodynamiky skupin. Helena Vrbková 

Byl zahájen Sebezkušenostní výcvik ve vedení tří a růstových skupin KVP III

20.05.2014 00:26

Od 14.května do 18. května 2014 se v areálu zámečku Klokočov sešli psychologové, speciální pedagogové, etopedi, pedagogové a realizátoři prevence z neziskových organizací v celkovém počtu 30 osob (20 žen a 10 mužů) a vznikla další třída KVP, která nese označení KVP III. O provázení a pomáhání v sebezkušenostním procesu se stará pětičlený tým facilitátorů. Frekventnté KVP III vykročili do pětileté práce na své osobnosti a získávání profesionálních dovedností v práci se třídou a růstovou skupinou. Přejeme jim vrchovatou míru pravdivosti, ematii, a schopnost přijímat sebe i druhé takové jací jsou. 

Za celý tým KVP Helena Vrbková  

Reflexe na certifikace v ŽBZ

11.05.2014 14:28

 

 


Certifikační šetření máme za sebou ve dvou programech (třetí jsme necertifikovali), v jednou jsme získali z 220 možných bodů 216, v druhém z 220 možných bodů 213. Myslím, že mohu upřimně napsat, že to bylo náročné, ale lidsky příjemné a férové setkání kolegů z profesní oblasti. 

V obou dvou případech nám byly strhnuty 4 body za personální práci se zaměstnanci, škoda jen, že zaměstnance nemáme, máme jen dodavtele práce pracující na OSVČ, nikoliv tedy zaměstnance. Standardy primární prevence a následné školení certifikátorů asi moc mezi tím nerozlišuje. Zákony České repoubliky poměrně dost. Proto navrhuji při další revizi standardů primární prevence a následně na školení certifikátorů přizvat profesionálního právníka k odlišení nároků na tyto dvě kategorie. V jednom případě se jedná o pracovně právní vztah, v druhém o vztah obchodní. Na který při sebelepší snaze nemohu naroubovat požadavky jako na zaměstnance aniž bych se nedotýkala zákona. Jsem přesvědčena, že i v nárocích je třeba diferencovat. Myslím, že si oblast primární prevence zaslouží standardy doladit.

 

 

Přikládám děkovný dopis CT Poděkování certifikace 2014 ŽBZ .pdf (265728)   a fotografii části našich materiálů k certifiakci :-)    Helena Vrbková

metodiky-pracovní verze

06.05.2014 16:25

Metodiky z V. Nnů KVP budou zaslány na mail na základě vyžádání účastníkům dnů. Prosím pište na h.vrbkova@seznam.cz 

Zamyšlení se nad certifikacemi

06.05.2014 00:33

V předvečer certifikací jsem se rozhodla napsat pár postřehů a postojů k aktuálním otázkám kolem tohto procesu. Zamyšlení se nad certifikacemi v předvečer procesu.pdf (142,4 kB)

NOVĚ OTEVÍRANÝ VÝCVIK KVP III

09.04.2014 14:13

 

Akreditovaný výcvik obsahuje sebezkušenostní program formou "tady a teď" na jehož základě probíhá detekce psychodynamických procesů skupiny. Těžištěm je nejen čtení psychodynamiky, osobní sebepoznávání z podstaty procesů probíhá také, dále pak práce a tvorba metodik programů. 

Obsah

- Pojmenovávání psychodynamických procesů ve výcvikové skupině, které právě probíhají „tady a teď“.

- Nácvik propojení mezi pocitovým vnímáním a racionálním čtením psychodynamiky skupiny.

- Analýza záznamů a rozbor toho co se odehrálo mezi jednotlivci, podskupinami a v celku, včetně lektorů.

- Třídění procesů s ohedem na využitelnost pro práci se skupinou, třídou, týmem pedagogů, skupinou lidí, atd.

- Pojmenování osobních silných a slabých stránek ve vztahu ke čtení psychodynamiky.

- Rozbor častých omylů a chyb v detekci procesů.

- Nácvik rozšiřování počtu vnímaných rovin psychodynamického procesů.

- Specifika psychodynamiky u skupin konfliktních a u neukázněných či na výchovné zásahy rezistentních školních tříd.

- Frekventant obdrží základní psychodynamické mapy, které se bude po dobu výcviku učit používat.

- Možnosti záznamu psychodynamiky s cílem jejich využitelnosti pro práci se skupinovými procesy.

Pro koho je výcvik určen

Výcvik je určen pro zájemce, kteří pracují nebo chtějí v budoucnu pracovat se skupinami lidí.  

Pro psychology, speciální a sociální pedagogy, pedagogy a další odborníky, kteří vstupují do tříd, pracují s týmy pedagogů, problematickou mládeží a jinými typy skupin, kde potřebují detekovat psychodynamiku a následně tyto informace zohledňovat ve své práci.

Více informací pohledově v levo v záložce Technický průběh výcviku a dalších.  

Přihláška:PŘIHLÁŠKA do KVP III .doc (36 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Přípravy na V. DNY KVP

03.04.2014 22:10

Přípravy na V. DNY KVP jsou v plném proudu. Tentokrát budou mimo Prahu, cílem je aby se sešly dvě menší pracovní skupniny. Nebudeme mít přednášky a ochutnávkovou podobu setkání, ale dílny zaměřené na tvorbu metodik. 

Vy, kteří dorazíte a plánujete si nechat zpracovat metodiku, prosím připravte si adekvátní cíl, který bude východiskem. Vy, kteří cíl nechcete, nemůžete, nebo neumíte stanovit, budete mít možnost si jej na metodice formulovat. Spolu s návazností na evaluaci a stanovení indikátorů jak konkrétních bloků, tak i případných programů.

Dvoudenní soustředění facilitátorů KVP

18.03.2014 12:03

Místo setkání týmu facilitátorů KVP proběhne ne dnech 26. a 27. dubna 2014 v hotelu Frýdl.

V. DNY KVP

18.03.2014 11:43

V záložce V. DNY KVP najdete podrobné informace k letošním dnům KVP, které se budou konat v hotelu Vigvam Agency, s.r.o., v Němčicích u Kolína. 

Předmětem budou dovudenní dílny zaměřené na tvorbu metodik. Vzhledem k faktu, že se bude jednat o pracovní setkání, scházíme se mimo Prahu a účast bude tím pádem komornější. 

 

Březnové setkání KVP II

01.03.2014 17:46

Pozvánka na březnové setkání KVP II je ke stažení zde: pozvánka hotel Veletov KVP II.pdf (532635)

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Foto z KVP

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.