Aktuality

KLUB KVP - POZVÁNKA NA PODZIMNÍ SETKÁNÍ - pro absolventy pětiletých výcviků KVP

20.09.2018 21:25

Dovolte, abychom vás srdečně pozvaly na setkání Klubu KVP, a to v termínu 16. - 18. 11. 2018. V letošním roce je setkání v Kroměříži. Ubytování je domluvené na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia (na exteriér se můžete podívat na  https://www.zonerama.com/AGIvaBekarkova/Album/924697). Stravování bude individuální, ve vzdálenosti 200 m je výběr restaurací, na DM je k dispozici kuchyňka, ve které si každý může připravit, co bude potřebovat.  

 

Část programu vyplyne z našich aktuálních potřeb a část bude na téma Komunikujeme v pracovním týmu i doma

Přihlásit se můžete do 10. října 2018 na: e-mail  Aranka.Reznickova@seznam.cz   

 

Setkání organizuje za absolventský klub KVP

Aranka Rezníčková a Kája Černá 

 

VÝBĚROVÉ POHOVORY DO PŘIPRAVOVANÉHO VÝCVIKU KVP V

01.09.2018 22:33

Od 4. 9. 2018 budou pokračovat výběrové pohovory do pátého běhu Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP V.

Vhodné pro  harmonizaci v osobním i profesním životě. KVP má jako jediný výcvik ve školské oblasti jasnou teoretickou základnu v přístupu PCA dle C. R. Rogerse. (zakladatel humanisticky orientované psychologie). Díky tomu zkušenosti získané v KVP lze aplikovat i mimo školství.

Výcvik realizuje organizace Život bez závislosti z.s., která patří ke špičce v prevenci a v práci s problematickými třídami. Vydává časopisy Prevence a Třídní učitel. Realizuje skupiny osobnostního rozvoje pro děti i dospělé. Vzdělávání je napojeno na praxi.

Třetinu našich ferkventantů tvoří pedagogové a spec., pedagogové, třetinu školští psychologové, poradenští odborníci a zaměstnanci SVP, DD a neziskových org. Poslední třetina je průnikem pracovníků, kteří se chtějí vzdělávat a jsou v jiných pozicích - ředitelé škol, sociální pracovnice, kurátoři, pracovníci z různých úrovní úřadů mající na starosti děti a mládež, a jiní. Minimum mužů ve skupině je 10. Výcvik je akreditovaný MŠMT. 

Více informací na: https://www.vycvikkvp.cz/technicky-prubeh-vycviku/technicka-stranka-prubehu-vycviku-kvp-/

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve škoství:

  • Má pevný teoretický základ v PCA /psychologii centrované na klientadle Carla R. Rogerse.
  • Učí nejen "řemeslo" práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s málo motivovanými skupinami.
  • Pracuje s 6 nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami osobnostního růstu.
  • Jako jedinný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny.
  • Výcviková skupina se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů.  

PŘIHLÁŠKA KVP V.doc (57344)

Zašlete na e-mail:  h.vrbkova@seznam.cz 

Letní intervize facilitátorů KVP

06.08.2018 20:28

1. a 2. srpna 2018 proběhla intervize týmu facilitátorů KVP. Na dvoudením společném setkání ve Vraném nad Vltavou se probírala příprava na nadcházející rok. Střídali jsme chlazení v jezírku s chlazením při plavání v přilehlé Vltavě. Stihli jsme probrat řadu věcí k průběhu výcviku a stejně tak i obyčejné povídání a letní pohodu.

Těšíme se na další setkávání skupin KVP. 

 

 

 

ZMĚNA TERMÍNU VÍKENDOVÉHO SETKÁNÍ

05.07.2018 23:12

Z technických důvodů bude změněn termín víkendového setkání, které se mělo konat 19. až 21. října 2018 pod názvem " Kým jsem pro druhé a proč" 

Tato akce se bude konat v náhradním termínu a to 30.11. až 2.12. 2018.  

V případě, že se vám změna nehodí, prosím písemně se odhlašte na e-mail: h.vrbkova@seznam.cz

Omlouváme se za případné komplikace. 

 

Psychologické souvislosti

04.05.2018 21:58

30. 11. až 2. 12. 2018  se bude pod vedením PhDr. Heleny Vrbkové realizovat víkend osobnostního rozvoje pod názvem Psychologické souvislosti - "Kým jsem pro druhé a proč - role v mém životě."  Více zde:

Souvislosti.pdf (2891368) přihláška PS říjen 2018.doc (28,5 kB)

Cena 2600 Kč. Místo konání bude upřesněno cca měsíc před akcí. Tento seminář je možné využít  jako náhradu absetnujících z KVP III a KVP IV s prioritou pro frekventanty skupiny KVP III. 

IX. DNY KVP

27.02.2018 16:20

Ve dnech 14. a 15. dubna se budou konat již IX. DNY KVP. Místem konání bude pronajatý sál divadla a přilehlé prostory v ZŠ Táborská, Praha 4. 

Více na:  https://www.vycvikkvp.cz/iii-dny-kvp/ 

PF 2018

15.12.2017 19:01

Krásné a klidné Vánoce Vám přejí facilitátoři KVP - Helena, Darina, Anička, Pepa, Ivo a Vašek.

Šest nevyhnutelných a dostačujících podmínek dle C. R. Rogerse

26.11.2017 18:51

Na setkání KVP IV probíhalo "spaní ve škole", a protože teoretickým východiskem KVP je humanisticky orientovaná škola C.R. Rogerse, překvapil náš tým své frekventanty  transparencí 6 NDP. :-) Jirka (frekventant) později rozeslal fotku ostatním a lakonicky poznamenal, skripta. :-) 

 

I na Vaši školu přišlo třetí číslo časopisu Třídní učitel a vedení třídy!

24.11.2017 15:40

Třetí vydání časopisu Třídní učitel a vedení třídy je na světě. Stejně jako první, i třetí vydání šlo nabídkově do všech základních a středních škol v České republice. Jsme velice rádi, že se nám dostává velké množství pozitivních ohlasů na články, jednotlivá témata i celkový koncept časopisu. Jde nám především o co největší užitečnost v praxi, proto přinášíme metodiky a návody nejen na třídnické hodiny.Otevíráme i aktuální témata (viz ukázka č. 2) a nebojíme se pojmenovat, co Vás v praxi skutečně zajímá a trápí (ukázka č. 1 ale i rubrika O čem se nemluví). Přinášíme dvě ukázky z aktuálního čísla.

 

1. Rozhovor s prof. Dr. Josefem Dolistou, Th.D., Ph.D. - Jak reagovat na děti s jiným náboženským vyznáním

Jak má třídní učitel přistupovat k dětem s jiným náboženským vyznáním? Na co by neměl zapomenout a čemu se vyhnout?

Třídní učitel má respektovat náboženské vyznání dané rodiny a má pomáhat dítěti začlenit se do kolektivu ostatních dětí. Měl by dítě vést k radostnému postoji k životu. Možná by jej mohl nenápadně chránit pro jeho zvláštnost, vůči ostatním dětem. Neměl by s dítětem diskutovat o jeho náboženství, pokud se nezeptá. Jeho odpovědi by měly být vždy plné respektu a úcty k hodnotám jeho náboženství. Určitě by měl učitel udělat vše, aby nedošlo k "náboženské" konfrontaci mezi dětmi a k zesměšňování hodnotové rozmanitosti, ukryté v jednotlivých náboženstvích a náboženských hnutích. Stejně jednou v dospělosti se toto konkrétní dítě bude samo rozhodovat. Buď posílí své náboženské postoje a přesvědčení, nebo případně učiní krok obráceným směrem. Náboženství opustí nebo zamění za jiné.

Kdyby za Vámi přišla paní třídní učitelka s žádostí o radu, že chce udělat třídnickou hodinu pro děti na téma tolerance. Co by na této hodině mělo zaznít a kde Vy vidíte hranici pro toleranci k různým náboženstvím?

Samozřejmě bude nutné rozlišit věk dětí ve třídě. Jinak bude vypadat rozprava v osmé třídě a jinak například v páté třídě. Já bych vždy poukázal na existenci Deklarace lidských práv a svobod a prezentoval bych tuto Deklaraci jako zákon, podle kterého mají jednat všichni lidé na zeměkouli. A tam jsou slova o úctě a respektu k druhým. Tolerance je nutná, ale ne bezbřehá, pokud se jedná o kriminální činy, o ty skutky, kterými se zabývá trestní řád. A v trestním právu máme zákaz vražd, loupeží, lží atd. K tomuto jednání končí jakákoli tolerance.

...

2. Strach, že mi něco uteče aneb Seznamte se s FOMO

Jak vzniká FOMO (Fear of missing out - strach, že mi něco uteče) 

FOMO je přímo spojeno s aktivitou na sociálních sítích. Pokud jedinec začne trpět FOMO, má nutkavou touhu neustále vědět, co zažívají lidé v jeho okolí. Právě sociální sítě poskytují skvělou "nonstop" příležitost pro sledování aktivityvšech "přátel", následkem čehož je častější užívání těchto sítí (většinou prostřednictvím smartphonu), které může následně přerůst až v závislost.... 

Jak bojovat s FOMO

Při odstraňování negativních pocitů spojených s nadužíváním sociálních sítí a internetu obecně by se jako nejjednosušší cesta nabízelo úplné odloučení člověka od mobilních zařízení, což je v dnešní době pro kvalitní život a fungování ne zcela přijatelné. Pravda je ovšem taková, že používání mobilního telefonu a internetu má své jednoznačné výhody, které jsou pro člověka více než přínosné. Proto není cestou odstranit chytrý telefon či sociální média z lidského života, naopak, to by byl krok zpět. Zásadní je naučit jedince pracovat s těmito informačními kanály tak, aby mu byly pouze k užitku, ne ke škodě, aby dobře znal jejich místo ve svém životě a uměl je správně využívat. Na základě práce s vysokoškolskými studenty docházíme k několika způsobům, které mohou přispět ke snížení FOMO a ke správnému užívání sociálních sítí: 1. ...

Časopis lze objednat na emailu send@send.cz nebo na stránce www.send.cz

Druhý rok KVP IV

24.10.2017 16:30

 

 

Skupina KVP IV zahájila v Klokočově již druhý rok trvání svého výcviku. 

 

 

 

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.