Aktuality

ZMĚNA TERMÍNU VÍKENDOVÉHO SETKÁNÍ

05.07.2018 23:12

Z technických důvodů bude změněn termín víkendového setkání, které se mělo konat 19. až 21. října 2018 pod názvem " Kým jsem pro druhé a proč" 

Tato akce se bude konat v náhradním termínu a to 30.11. až 2.12. 2018.  

V případě, že se vám změna nehodí, prosím písemně se odhlašte na e-mail: h.vrbkova@seznam.cz

Omlouváme se za případné komplikace. 

 

Psychologické souvislosti

04.05.2018 21:58

30. 11. až 2. 12. 2018  se bude pod vedením PhDr. Heleny Vrbkové realizovat víkend osobnostního rozvoje pod názvem Psychologické souvislosti - "Kým jsem pro druhé a proč - role v mém životě."  Více zde:

Souvislosti.pdf (2891368) přihláška PS říjen 2018.doc (28,5 kB)

Cena 2600 Kč. Místo konání bude upřesněno cca měsíc před akcí. Tento seminář je možné využít  jako náhradu absetnujících z KVP III a KVP IV s prioritou pro frekventanty skupiny KVP III. 

IX. DNY KVP

27.02.2018 16:20

Ve dnech 14. a 15. dubna se budou konat již IX. DNY KVP. Místem konání bude pronajatý sál divadla a přilehlé prostory v ZŠ Táborská, Praha 4. 

Více na:  https://www.vycvikkvp.cz/iii-dny-kvp/ 

PF 2018

15.12.2017 19:01

Krásné a klidné Vánoce Vám přejí facilitátoři KVP - Helena, Darina, Anička, Pepa, Ivo a Vašek.

I na Vaši školu přišlo třetí číslo časopisu Třídní učitel a vedení třídy!

24.11.2017 15:40

Třetí vydání časopisu Třídní učitel a vedení třídy je na světě. Stejně jako první, i třetí vydání šlo nabídkově do všech základních a středních škol v České republice. Jsme velice rádi, že se nám dostává velké množství pozitivních ohlasů na články, jednotlivá témata i celkový koncept časopisu. Jde nám především o co největší užitečnost v praxi, proto přinášíme metodiky a návody nejen na třídnické hodiny.Otevíráme i aktuální témata (viz ukázka č. 2) a nebojíme se pojmenovat, co Vás v praxi skutečně zajímá a trápí (ukázka č. 1 ale i rubrika O čem se nemluví). Přinášíme dvě ukázky z aktuálního čísla.

 

1. Rozhovor s prof. Dr. Josefem Dolistou, Th.D., Ph.D. - Jak reagovat na děti s jiným náboženským vyznáním

Jak má třídní učitel přistupovat k dětem s jiným náboženským vyznáním? Na co by neměl zapomenout a čemu se vyhnout?

Třídní učitel má respektovat náboženské vyznání dané rodiny a má pomáhat dítěti začlenit se do kolektivu ostatních dětí. Měl by dítě vést k radostnému postoji k životu. Možná by jej mohl nenápadně chránit pro jeho zvláštnost, vůči ostatním dětem. Neměl by s dítětem diskutovat o jeho náboženství, pokud se nezeptá. Jeho odpovědi by měly být vždy plné respektu a úcty k hodnotám jeho náboženství. Určitě by měl učitel udělat vše, aby nedošlo k "náboženské" konfrontaci mezi dětmi a k zesměšňování hodnotové rozmanitosti, ukryté v jednotlivých náboženstvích a náboženských hnutích. Stejně jednou v dospělosti se toto konkrétní dítě bude samo rozhodovat. Buď posílí své náboženské postoje a přesvědčení, nebo případně učiní krok obráceným směrem. Náboženství opustí nebo zamění za jiné.

Kdyby za Vámi přišla paní třídní učitelka s žádostí o radu, že chce udělat třídnickou hodinu pro děti na téma tolerance. Co by na této hodině mělo zaznít a kde Vy vidíte hranici pro toleranci k různým náboženstvím?

Samozřejmě bude nutné rozlišit věk dětí ve třídě. Jinak bude vypadat rozprava v osmé třídě a jinak například v páté třídě. Já bych vždy poukázal na existenci Deklarace lidských práv a svobod a prezentoval bych tuto Deklaraci jako zákon, podle kterého mají jednat všichni lidé na zeměkouli. A tam jsou slova o úctě a respektu k druhým. Tolerance je nutná, ale ne bezbřehá, pokud se jedná o kriminální činy, o ty skutky, kterými se zabývá trestní řád. A v trestním právu máme zákaz vražd, loupeží, lží atd. K tomuto jednání končí jakákoli tolerance.

...

2. Strach, že mi něco uteče aneb Seznamte se s FOMO

Jak vzniká FOMO (Fear of missing out - strach, že mi něco uteče) 

FOMO je přímo spojeno s aktivitou na sociálních sítích. Pokud jedinec začne trpět FOMO, má nutkavou touhu neustále vědět, co zažívají lidé v jeho okolí. Právě sociální sítě poskytují skvělou "nonstop" příležitost pro sledování aktivityvšech "přátel", následkem čehož je častější užívání těchto sítí (většinou prostřednictvím smartphonu), které může následně přerůst až v závislost.... 

Jak bojovat s FOMO

Při odstraňování negativních pocitů spojených s nadužíváním sociálních sítí a internetu obecně by se jako nejjednosušší cesta nabízelo úplné odloučení člověka od mobilních zařízení, což je v dnešní době pro kvalitní život a fungování ne zcela přijatelné. Pravda je ovšem taková, že používání mobilního telefonu a internetu má své jednoznačné výhody, které jsou pro člověka více než přínosné. Proto není cestou odstranit chytrý telefon či sociální média z lidského života, naopak, to by byl krok zpět. Zásadní je naučit jedince pracovat s těmito informačními kanály tak, aby mu byly pouze k užitku, ne ke škodě, aby dobře znal jejich místo ve svém životě a uměl je správně využívat. Na základě práce s vysokoškolskými studenty docházíme k několika způsobům, které mohou přispět ke snížení FOMO a ke správnému užívání sociálních sítí: 1. ...

Časopis lze objednat na emailu send@send.cz nebo na stránce www.send.cz

Druhý rok KVP IV

24.10.2017 16:30

 

 

Skupina KVP IV zahájila v Klokočově již druhý rok trvání svého výcviku. 

 

 

 

 

Vážení kolegové,

01.10.2017 21:59
s lítostí oznamuji, že náš kolega a frekventant výcvikové skupiny KVP III Pavel Skotnica zemřel ve čtvrtek 28. září 2017 ve věku 36 let po těžké a zákeřně rychlé nemoci. Pohřeb se bude konat dne 9. října 2017 v 11. hodin v 'Ustřední obřadní síni Olšanských hřbitovů v Praze. 

Helena Vrbková

 

" ˇZádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, částí nějaké pevniny. Jestliže moře spláchne bytˇ jen jednu hroudu je Evropa menší. Smrtí člověka je mne méně, neboˇt jsem částí lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě." Ernest Hemingway 

 

 

KLUB KVP

10.09.2017 01:15

Vážení kolegové, 

před časem vznikla myšlenka, že by bylo příjemné se i po absolvování výcviků KVP setkávat. A tak přinášíme pozvánku na první setkání Klubu KVP.

Vstup do klubu je možný jen pro absolventy KVP I a KVP II. Po ukončení KVP III, KVP IV a dalších výcvikových skupin bude možný vstup i pro tyto absolventy.

Těšíme se na viděnou. Za organizátory Petr Nývlt a Helena Vrbková

pozvanka_klub_kvp.pdf (605335)

LETNÍ INTERVIZE TÝMU KVP

22.08.2017 21:44

Tým facilitátorů KVP se sešel na víkend v loveckém zámečku Rytířsko. Cílem bylo, abychom probrali setkávání skupin KVP v roce předchozím a připravili se na rok následující. Obsahem byla též řada zpětných vzájemných vazeb a reflexí v rámci lektorského týmu.

Těšíme se na další setkávání v procesu. 

P.S.

K intervizi se připojilo i malé černé kot'átko, které se rozhodlo pobývat v kabelce Heleny a vše bedlivě sledovat. :-)

 

 Těšíme se na setkání s frekventanty a na cestu sebepoznání.

Nová skupina Sebezkušenostního výcviku KVP V se bude otevírat

28.06.2017 17:37

Nová skupina Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP V se bude otevírat za rok a půl tj. v roce 2019. Vzhledem k tomu, že se v posledních týdnech dotazuje stále větší počet zájemců, touto cestou informujeme, že je třeba si nejdříve dohodnout výběrový pohovor na adrese h.vrbkova@seznam.cz

Více podrobností o průběhu najdete v modré záložce " praktický průběh výcviku".

Odpověď na často kladenou otázku, zda je možno hradit i ze šablon je odpověď, že z naší strany je nepodstatné z jakého proudu úhrada plyne. Tedy za naší organizace ANO.  Tato otázka se týká spíš ředitele školy, kde pracujete a který volí šablony a naplńuje jeich limity. 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Foto z KVP

Úvodní stránka

V této rubrice nejsou žádné články.

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program určený pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.