Aktuality

PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI

05.12.2019 12:02

V prvním pololetí roku 2020 proběhnou dva víkendy v rámci cyklu Psychologické souvislosti a to v termínech:

 

10.1. až  12.1. 2020 . "Jakou ženou jsem a jak mě vnímá okolí" 

Seminář bude koncipován do formy sebezkušenostní, prožitkové, stejně tak diskuzní a odpočinkové.

28.2. až    1.3. 2020  "Sebeobraz - zrcadlo pravd, zkreslení a omylů"

Seminář bude zaměřen na sebepoznávání v souvislosti s vlastním sebeobrazem-tím jak se každý z nás vnímá a nakolik je to v harmonické souhře s tím, jak  jej vnímá okolí. Formou sebezkušenostní a zážitkovou. Spolu se základy psychologických souvislostí v tomto tématu.

 

Víkendy povede PhDr. Helena Vrbková.

Přihláška ke stažení zde:  Přihláška PSychologické souvislosti 2020.doc (30208)

 

PRAVIDLA NÁHRAD ABSENCÍ

16.09.2019 11:54

Pro frekventanty z KVP III a KVP IV zůstavají nastavená pravidla stejná.

Pro KVP V a další  následující skupiny platí: 

  • 5 % omluvené neúčasti lze bezplatně nahradit v nabídnutých variantách. tj. za pět let 30 hodin. Tj. dva víkendy, které budou za dobu pěti let nabídnuty v tzv., náhradnické víkendy. 
  • Hodiny neúčasti nad těchto 30 hodin jsou hrazené. A to za 15 hodin (tj., víkendové setkání) á 21000 Kč. Podle počtu účastníků se cena rozpočítává. Minimální počet účastníků je 8. 
  • Nahrazovat lze maximálně 20 % z hodin procesu. (tj.,120 hodin) 
  • V procesu skupin KVP neexistuje tolerovaná absence. V našem přístupu k autenticitě nelze započítávat neexistující účast. 
 

NÁHRADY PRO KVP IV, A KVP V, KVP III.

v roce 2020

Náhrady lze realizovat účastí v cyklu PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI, do počtu přihlášených 6 náhradníků. 

 

10.1. až  12.1. 2020 . "Jakou ženou jsem a jak mě vnímá okolí" 

28.2. až    1.3. 2020   "Sebeobraz - zrcadlo pravd, zkreslení a omylů"

 

 

 

PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI

16.09.2019 11:07

V prvním pololetí roku 2020 proběhnou dva víkendy v rámci cyklu Psychologické souvislosti a to v termínech:

 

10.1. až  12.1. 2020 . "Jakou ženou jsem a jak mě vnímá okolí" 

28.2. až    1.3. 2020  "Sebeobraz - zrcadlo pravd, zkreslení a omylů"

 

Víkendy povede PhDr. Helena Vrbková.

Přihláška ke stažení zde:  Přihláška PSychologické souvislosti 2020.doc (30208)

 

INFO z letního setkání facilitátorů KVP

01.08.2019 21:42

O víkendu se konalo tradiční letní setkání týmu facilitátorů KVP. Obsahem byla supervize týmu a přípravy na další rok. Nechybělo příjemné spolubytí. :-)

POZOR! Došlo ke změně termínu pro KVP V.  Květnové setkání v roce 2020 se posouvá. Konkrétně v záložce "jen pro účastníky"

Na "rajčeti" je řada fotek z ostrova KVP IV. Viz.: mail, který Vám z KVP IV došel od Radky Kulhhánkové. 

 

Příjemné letní volno a těšíme se na setkání v čase podzimním. 

 

 

Nové číslo akreditace pro VÝCVIK KVP

25.06.2019 10:08

Obdrželi jsme od MŠMT nové akreditační číslo pro Výcvik KVP a akreditaci organizace pro vzdělávání. Více na: https://www.vycvikkvp.cz/technicky-prubeh-vycviku/akreditace-a-certifikace/ 

OSTROV KVP

23.05.2019 21:22

Další skupina - KVP IV jede na akci OSTROV KVP. Přípravy jsou v plném proudu. Lodní motor je zapůjčen, převozník si chystá plášt-), certifikovaný záchranný kruh je zakoupen. Facilitátoři sledují počasí a doufají, že se umoudří. Ve středu začínáme! Co si vezmeme na pustý ostrov? Nebo Abigail v realitě, ale i nečekané překvapení. Čeká nás další hra přenesená z podoby klubové zábavy průměrného vzdělávacího programu do reality života skupiny KVP. 

Proč jako, když můžeme opravdu?

Tým KVP se těší. 

Nová skupina KVP V

04.05.2019 23:04

V uplynulých dnech se poprvé sešlo 44 přijatých frekventantů skupiny KVP V. Atmosféra byla příjemná a plná očekávání. Těšíme se na další společný výjezd v říjnu 2019. 

 

Ohlédnutí za X. DNY KVP

08.04.2019 08:42

X. DNY KVP proběhly v příjemné pohodě. Závěrečné práce ukazovaly pestrou paletu odborného směrování našich absolventů. Předání osvědčení bylo dojemné a společenský večer mohl začít. Potkala se zde skupina končící, skupina trvající a několik přihlášených ze skupiny KVP V, která začne koncem dubna. Kapela Crazzy Dogs hrála rokenroly a roztančila většinu z osmdesáti účastníků. Náš tým se začíná chystat na novou skupinu KVP V. 

X.DNY KVP

26.03.2019 18:43

Ve dnech 6. a 7. dubna 2019 se budou konat X. DNY KVP. Tentokrát budou díky předání certifikátů a slavnostnímu vyřazení frekventantů skupiny KVP III rozšířeny i o společenský večer s hudbou. Program bude naplněn prezentací absolventských prací. 

 

 

 

SETKÁNÍ KLUBU KVP

26.03.2019 18:35

Ve dnech 15. až 17. listopadu 2019 se bude konat další setkání klubu KVP.  Bude možnost uvítat i nové absolventy KVP III, kteří budou na X. DNECH KVP vyřazeni z řad frekventantů. Tentokrát organizuje Mgr. Pavel Klíma a Mgr. Marie Kánská. 

(Klub KVP je přístupný pouze pro absolventy Sebezkušenostních pětiletých výcviků KVP a lektorský tým KVP.)

 

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávací program v rozsahu 600 hodin. Je určen těm, kteří chtějí spojit péči o svou osobnost se získáním profesionálních dovedností v práci se třídami, skupinami osobnostního rozvoje, ale i vedením pedagogických týmů a při lektorování. Těžištěm je sebezkušenostní prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při revoltě ve třídě dětí či týmu dospělých, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. A pracovat se šesti nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami konstruktivní změny. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 192 Kč. Za rok 23000 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.