Aktuality

Poděkování

01.02.2017 21:18

Víkend s Dr. Pavlem Zachem na téma Sand play a následná příprava, byl velmi přínosný. Dvě pískoviště spolu s více jak dvěstě figurkami umožnilo zajímavý pohled na náš tým KVP. Děkujeme. 

VIII DNY KVP

27.01.2017 16:24

Ve dnech 24. a 25. března 2017 se budou konat v Hotelu Přibyslav již VIII DNY KVP.  Pro účastníky skupin KVP III a KVP IV jsou součástí časové dotace výcviku. Tedy časem, který se započítává. Absolventi specializačních studií a skupin Sebezkušenostního výcviku KVP I a KVP II jsou vítáni. Ale musí se sami nahlásit na hotelu a poslat na adresu:  h.vrbkova@seznam.cz přihlášku. Ta bude zde do cca tří dnů instalována. :-) Za tým KVP se těším na viděnou. 

PhDr. Helena Vrbková

 

Pro tým facilitátorů a lektorů KVP

16.01.2017 10:51
Informace pro tým lektorů KVP:
 a) 27.1.2017 se bude konat od 17:00 do 21:30 supervize týmu facilitátorů a lektorů KVP.

b)    28.1. 2017 od 8:00 do 18:00 hod. vzdělávání: Aplikace herního terapeutického pískoviště "Sandplay" 

Obě dvě aktivity vede Mgr. Petr Zach a budou se konat na adrese ˇZivot bez závislostí, K Výtopně 1224, Praha 5

c)

29.1.2017 proběhne příprava dalšího setkání KVP IV.

PRO KVP III

16.01.2017 10:49

POZOR 

 v záložce "Jen pro účastníky" je ZMĚNA TERMÍNU.

PF 2017

30.12.2016 19:47

KVP IV nová skupina

24.10.2016 19:40

V  časpisu Prevence vychází informace o  nové skupině KVP IV. K přečtení zde.


  

Přijali jsme novou facilitátorku a lektorku KVP

05.09.2016 20:21

S radostí oznamujeme, že jsme náš tým KVP rozšířili o další lektorku a facilitátorku KVP paní Mgr. Darinu Rájovou. 

Více se o ni dozvíte na: https://cms.vycvikkvp.webnode.cz/lektorsky-tym/

Osobně se s ní budete moci setkat již v nové skupině KVP IV, která bude lektorsky posílena. Je přijato více frekventantů než v minulých skupinách KVP. Zárove'n se skupina KVP IV nebude dělit tak jako doposud na dvě růstové skupiny, ale na tři, čímž se zvýší množství času pro jednotlivé frekventatny a růstové skupiny budou početně menší. 

S Darinou se budete moci výjimečně setkat i na zářiovém setkání KVP III.   . 

 

 

Každý konec umožnuje nový začátek

29.06.2016 13:54

Před pár dny se naposled sešla skupina KVP II. Po pětileté cestě za sebepoznáním a naplněním růstu své osobnosti se rozcházela skupina lidí, kteří spolu prošli cestu  porozumění, podpory a poznání. Skupina KVP II byla naplňující a obohacující pro všechny zúčastněné. 

A mohu napsat, že mi bylo opravdu velkou ctí jít s těmito lidmi-s touto skupinou cestou osobního růstu. 

 

Ale každý konec je šancí na nový začátek. A tak v říjnu 2016  budeme otevírat novou skupinu KVP IV. Vzledemk tomu, že se hlásí velké množství lidí, bude se  KVP IV dělit na tři skupiny osobnostního rozvoje, což frekventantům zaručí vyšší kvalitu růstu v malých skupinách. 

Těšíme se na Vás 

 

 za celý šesti členný tým KVP 

Helena Vrbková

 

ZE ŽIVOTA SKUPIN KVP

04.05.2016 10:06

Skupina KVP II pomalu končí. Odevzádá data na certifikát a chystá se na poslední závěrečné setkání. Kniha osob s osvědčením KVP se rozroste o další osoby, které budou mít právo vykázat se výcvikem KVP. 

 

Skupina KVP III se chystá na svůj nestandardní výjezd. Na ostrově stráví pět dní s věcmi, které si napsala v běžné hře "Co bych si vzal na pustý ostrov". V našem procesu se nejedná o hru na večerní klub, ale o pobyt na opravdovém ostrově uprostřed vody.

 

Skupina KVP IV se ještě nesešla, ale již dnes je přijato 25 osob z toho 8 mužů. V procesu pohovorů je dalších sedm osob. Začínáme 19. října 2016 a kvalita hlásících se lidí je nadějí na další skvělou skupinu KVP.

Vymezení výcviku KVP

21.04.2016 16:26

 

V říjnu 2016 otevíráme již 4. běh sebezkušenostního výcviku KVP IV.  Vzhledemk tomu, že se na trhu pohybují různé nabídky skupinových procesů, máme potřebu se vymezit, abychom nebyli s nimi zaměňováni. Proto zde publikujeme dopis, který jsme rozeslali kolegům. 

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

 

dovoluji si s ohledem na situaci množících se různých anotací na trhu vzdělávání zaslat určité vymezení našeho sebezkušenostního výcviku KVP. Byli bychom neradi zaměňování s jinými.

  • Jsme seriózní, profesionálně vedený sebezkušenostní výcvik, tedy prezentujeme to, co opravdu jsme. Neklameme klienty tím, že jsme výcvik psychoterapeutický, neboť ten MŠMT neakredituje! 
  • Nenabízíme slevy ani přísliby dotací. Nepotřebujeme to. Za kvalitní práci požadujem adekvátní cenu.  
  • Netlačíme na rychost rozhodnutí. Naopak. Pokud se rozhodujete pro výcvik, učiňte tak klidně a seriozně. Jedná se o práci s Vaší osobností, proto zvažujte velmi obezřetně!

 

S úctou a díky za Váš čas

za celý tým KVP   PhDr. Helena Vrbková

 
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o hlubší sebepoznání, kteří chtějí pečovat o svou psychickou kondici a harmonizovat si vlastní osobnost. Zároveň se tak přirozenou cestou stává kompetentním v práci se třídami a růstovými skupinami. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům i navzájem uvnitř mezi účastníky a řadu dalších situací. 

KVP učí humanisticky orientovaný přístup dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Součástí jsou nácviky komunikace s rodiči a dětmi. Učí se, co může udělat v situacích jako je výskyt šikany, drog, kouření a celé řady jiného patologického chování. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT a v minulosti byl certifikován certifikační agenturou MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Je možné si  zažádat v některém z dotačních programů nebo si domluvit splátkový kalendář. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.