Aktuality

HLEDÁME MUŽE

09.09.2015 12:32

V letošíním roce jsme zahájili výběrové pohovory s novými uchazeči o vstup do KVP IV.  Cílem je vzájemně se seznámit s uchazeči a začít skládat budoucí skupinu. 

V rámci vyvažování skupiny je třeba respektovat, aby ve skupině byli jak lidé mladí tak i věkem zralí. Aby ve skupině byli lidé s různě profesně zařazení a vzdělání, dále určitá vyváženost osobnostních typů a také, aby ve skupině bylo vyvážené množství mužů a žen. A zde narážíme na fakt, že zatím co žen se hlásí více než můžeme příjmout, můžů máme zatím méně než je třeba.  Inu školní prostředí, kde na dvacet žen připadá jeden muž. :-) 

 Proto se obracíme na čtenáře našich stránek s žádostí, aby v případě, že mají ve svém okolí muže, o kterém se domnívají, že by byl výcvik KVP pro něj zajímavý či potřebný, doporučili naše stránky a dali mu informaci o otevírání nové skupiny. Není nutné aby pracoval ve školství. 

Dobře vyvážená skupina zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu procesu. A o tu jde v KVP především. 

 

Děkuji a přeji za celý tým KVP příjemný čas. 

 

 Helena Vrbková

 

Pro skupinu KVP III

09.09.2015 12:22

Milí kolegové, otevřete si záložku jen pro účastníky máte tam informace k plánovanému výjezdu v září do Spáleného Mlýna, které je dobré nepřehlédnout. :-)  Výjezd bude částečně nestandardní. 

 

Supervizní víkend týmu facilitátorů KVP

18.08.2015 19:08

Uplynulý víkend se sešel tým KVP v penzionu v Choceradech a pod vedením PhDr. Oldřicha Tegzeho probíhala supervize, psychohygiena a diskuze o KVP. Atmosféra byla skvělá a po všechny tři dny bylo prosluněné, téměř tropické počasí, kompenzováno pravidelným pobytem ve vodě. 

Těšíme se na další setkání se skupinami. :-)

Co byste dělali na mém místě?

08.08.2015 13:58

Od 2. do 4. října 2015 se bude konat další z víkendů osobnostního rozvoje 

 

 

Přihláška zde: přihláška PS říjen 2015.doc (29184)

Vypllněnou přhlášku prosím zašlete mailem na adresu: h.vrbkova@seznam.cz   následně bude její přijetí potvrzeno a zaslány blížší informce. 

 

Na setkání se těší PhDr. Helena Vrbková 

 

 

 

Výběrové řízení k přijetí do KVP IV.

08.06.2015 23:48

Dne 15. června 2015 začínáme přijímat přihlášky do Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje  KVP IV.   Pokud se chcete pohovoru účastnit napište na E-mail výcvikové vedoucí PhDr. Heleny Vrbkové tj.: h.vrbkova@seznam.cz 

Více o výcviku na: 

https://www.vycvikkvp.cz/technicky-prubeh-vycviku/technicka-stranka-prubehu-vycviku-kvp-/

 

QUO VADIS

26.05.2015 21:39

V minulém týdnu skupina KVP II absolvovala akci Quo vadis. Cestu sama se sebou. Tak jako v pohádkách Honza dostal na cestu šátek s buchtami a šel objevovat svět tak naší frekventanté dostali šátek s buchtami, zanechali mobily, mapy a peníze v hotelu a šli na cesty, aby objevili "ve světě" poředevším sami sebe. Proč a jak - více na záložce Akce Qvo vadis. 

 

Jakou ženou jsem pro druhé a proč.

12.05.2015 01:19

Počátkem června nás čeká víkend osobnostního rozvoje v rámci cyklu PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI.  V celé řadě aktivit, které pořádá ŽBZ, má tento cyklus specifické místo. Obsahuje totiž pouze témata, která jsou zajímavá pro jeho realizátory. Jeho cílem není tedy vzdělávání, ani prevence, či jakákoliv dlouhodobá aktivita, ale je to místo pro pohodový seberozvoj v malých skupinách, kde se sejdou motivovaní lidé. Okolnost, že z poloviny přijedou dvojice kolegyń, kamarádů nebo rodiných příslušíků vnáší do celého programu milou spontaneitu. Vzhledem k tomu že prvořadým cílem není ani ekonomická návratnost, je v každé skupině minimálně jedno, ale i dvě místa bezplatná. Máte-li zájem ozvěte se. Budete vítáni. 

PhDt. Helena Vrbková

 

 

Anotace zde: 

PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI ANOTACE.pdf (1216473)

Přihláška zde:

přihláška PS červen 2015.doc (28,5 kB)

24. až 26.4. 2015 proběhne víkend osobního rozvoje na téma: "Co mi chybí a co přebývá na cestě za spokojeností."

04.04.2015 18:31

Více zde: PS anotace duben červen.pdf (6,2 MB)

příhláška ke stažení: přihláška PS duben 2015.doc (27,5 kB)

Víkend osobnostního rozvoje

17.03.2015 14:17

Pozvánka pro přihlášené na víkend osobnostního rozvoje "Kým jsem pro druhé a proč, role v mém životě."

pozvánka PS březen .pdf (206740)

VÍKENDY OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

16.12.2014 15:44

 

Jsou vypsány termíny na  dva víkendy osobnostního rozvojev rámci cyklu "Psychologické souvislosti"

27. až 29. března 2015 na téma: Kým jsem pro druhé a proč, role v mém životě.

24. až 26. dubna  2015 na téma: Co mi chybí a co přebývá v cestě za spokojeností.

Víkendy jsou určeny pro ty, kteří si chtějí odpočinout, zrelaxovat a něco se o sobě dozvědět.Tvoří vždy samostatný ucelený program. Víkendy jsou otevřené nejen pro  kolegy z oblasti školství, ale i pro veřejnost. Lze jej absolvovat i se svými blízkými. Oba dva termíny jsou k dispozici pro náhradu absencí v rámci výcviku KVP II a KVP III.  

Více informací zde: anotace PS.pdf (1,3 MB)

Přihlášky ke stažení zde:

přihláška PS březen 2015.doc (28,5 kB)

přihláška PS duben 2015.doc (27,5 kB)
 

Těším se na viděnou v rámci vaší péče o sebe sama v procesu osobnostního růstu. 

Helena Vrbková 

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o hlubší sebepoznání, kteří chtějí pečovat o svou psychickou kondici. V růstových skupinách si frekventant harmonizuje vlastní osobnost. Zároveň se tak přirozenou cestou stává kompetentním v práci se třídami a růstovými skupinami. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům i navzájem uvnitř mezi účastníky a řadu dalších situací. 

KVP navazuje na humanisticky orientovaný přístup dle Carla R. Rogerse. 

Během výcviku KVP účastník prochází nácviky komunikace s rodiči a dětmi. Učí se, co může udělat v situacích jako je výskyt šikany, drog, kouření a celé řady jiného patologického chování.  Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT a byl certifikován certifikační agenturou MŠMT. Cena je 15 000 Kč za rok (120 hodin). Je možné si domluvit splátkový kalendář. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková.