Aktuality

Podpora v karanténě

16.04.2020 11:37

V záložce napravo "Ke stažení z časopisu" v "Podpora v karanténě" najdete pár materiálů, které jsme zpracovali pro tuto dobu. Pokud byste měli návrh, co by bylo ještě možné zpracovat, prosím dejte nám typ. Rádi se do toho pustíme s týmem prevence. Pište ma mail: h.vrbkova@seznam.cz

Hodně zdraví.

ZRUŠENÍ XI. DNŮ KVP a setkání KVP V.

03.04.2020 15:50

Z důvodů stavu nouze a v souvislosti s vládním rozhodnutím o shromaž'dování rušíme akci XI. DNY KVP, která se měla konat ve dnech 25. a 26. dubna 2020.

Zároveň rušíme setkání skupiny KVP V, které se mělo konat ve dnech 12. až 17. května 2020

Pozimní termíny stále platí. Zrušený termín bude nahrazen. Stanovení datumu bude konzultováno na dalším setkání skupiny. 

Přejeme hodně zdraví a štěstí v této pohnuté době. Celý tým se těší na další setkání, doufejme, že v brzo bezepčné době.

 

Pracovní místo pro lektora primární prevence

04.03.2020 10:24

Organizace ŽIvot bez závislostí z.s. hledá lektora/lektorku na celý úvazek a lektora na částečný úvazek pro práci v rámci všeobecné primární prevence a pro intervence ve třídách v rámci selektivní prevence. 

Více informací podá Mgr. Tomáš Holub-vedoucí oddělení primární prevence tel.: 773 050 840

Nebo na na www.zivot-bez-zavislosti.cz

ZRUŠENÍ SETKÁNÍ VÝCVIKOVÉ SKUPINY KVP IV

04.03.2020 10:17

Setkání Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP IV, které se mělo konat od 11. do 14. března 2020 se ruší. Náhradní termín bude stanoven v červnu na příštím setkání skupiny. 

KLUB absolventů KVP

22.01.2020 19:21

Milí absolventé pětiletých Sebezkušenostních výcviků KVP I. II. a III., další setkání KLUBU KVP se uskuteční 6. až 8. listopadu 2020 v Broumově. 

Setkání tentokrát pořádá Helena Kudelová a Bára Semerádová z KVP II. Všem Vám dorazil mail od Heleny Kudelové a pokud ne, tak se ji prosím ozvěte na e-mailu: proglaska@seznam.cz. Vše podstatné Vám jistě zašle mailem. Zde na stránkách vždy připomeneme. :-) Těšíme se na viděnou v Broumově. 

Pravidla Klubu KVP budou všem zaslána mailem od Heleny Vrbkové k připomínkování v čase přiměřeném. :-) 

PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI

05.12.2019 12:02

V prvním pololetí roku 2020 proběhnou dva víkendy v rámci cyklu Psychologické souvislosti a to v termínech:

 

10.1. až  12.1. 2020 . "Jakou ženou jsem a jak mě vnímá okolí" 

Seminář bude koncipován do formy sebezkušenostní, prožitkové, stejně tak diskuzní a odpočinkové.

28.2. až    1.3. 2020  "Sebeobraz - zrcadlo pravd, zkreslení a omylů"

Seminář bude zaměřen na sebepoznávání v souvislosti s vlastním sebeobrazem-tím jak se každý z nás vnímá a nakolik je to v harmonické souhře s tím, jak  jej vnímá okolí. Formou sebezkušenostní a zážitkovou. Spolu se základy psychologických souvislostí v tomto tématu.

 

Víkendy povede PhDr. Helena Vrbková.

Přihláška ke stažení zde:  Přihláška PSychologické souvislosti 2020.doc (30208)

 

PRAVIDLA NÁHRAD ABSENCÍ

16.09.2019 11:54

Pro frekventanty z KVP III a KVP IV zůstavají nastavená pravidla stejná.

Pro KVP V a další  následující skupiny platí: 

  • 5 % omluvené neúčasti lze bezplatně nahradit v nabídnutých variantách. tj. za pět let 30 hodin. Tj. dva víkendy, které budou za dobu pěti let nabídnuty v tzv., náhradnické víkendy. 
  • Hodiny neúčasti nad těchto 30 hodin jsou hrazené. A to za 15 hodin (tj., víkendové setkání) á 21000 Kč. Podle počtu účastníků se cena rozpočítává. Minimální počet účastníků je 8. 
  • Nahrazovat lze maximálně 20 % z hodin procesu. (tj.,120 hodin) 
  • V procesu skupin KVP neexistuje tolerovaná absence. V našem přístupu k autenticitě nelze započítávat neexistující účast. 
 

NÁHRADY PRO KVP IV, A KVP V, KVP III.

v roce 2020

Náhrady lze realizovat účastí v cyklu PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI, do počtu přihlášených 6 náhradníků. 

 

10.1. až  12.1. 2020 . "Jakou ženou jsem a jak mě vnímá okolí" 

28.2. až    1.3. 2020   "Sebeobraz - zrcadlo pravd, zkreslení a omylů"

 

 

 

PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI

16.09.2019 11:07

V prvním pololetí roku 2020 proběhnou dva víkendy v rámci cyklu Psychologické souvislosti a to v termínech:

 

10.1. až  12.1. 2020 . "Jakou ženou jsem a jak mě vnímá okolí" 

28.2. až    1.3. 2020  "Sebeobraz - zrcadlo pravd, zkreslení a omylů"

 

Víkendy povede PhDr. Helena Vrbková.

Přihláška ke stažení zde:  Přihláška PSychologické souvislosti 2020.doc (30208)

 

INFO z letního setkání facilitátorů KVP

01.08.2019 21:42

O víkendu se konalo tradiční letní setkání týmu facilitátorů KVP. Obsahem byla supervize týmu a přípravy na další rok. Nechybělo příjemné spolubytí. :-)

POZOR! Došlo ke změně termínu pro KVP V.  Květnové setkání v roce 2020 se posouvá. Konkrétně v záložce "jen pro účastníky"

Na "rajčeti" je řada fotek z ostrova KVP IV. Viz.: mail, který Vám z KVP IV došel od Radky Kulhhánkové. 

 

Příjemné letní volno a těšíme se na setkání v čase podzimním. 

 

 

Nové číslo akreditace pro VÝCVIK KVP

25.06.2019 10:08

Obdrželi jsme od MŠMT nové akreditační číslo pro Výcvik KVP a akreditaci organizace pro vzdělávání. Více na: https://www.vycvikkvp.cz/technicky-prubeh-vycviku/akreditace-a-certifikace/ 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 192 Kč. Ročně 23000 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.