Aktuality

V. Dny KVP - VÝZVA

13.11.2013 11:07

V našem sdružení nastal čas příprav již pátého ročníku Dnů KVP. Protože bychom na tomto setkání odborníků z oboru primární prevence rádi nabídli program, který bude pro účastníky zajímavý a přínosný, rozhodli jsme se zeptat vás, potencionálních účastníků:

O čem by měla být kvalitní konference primární prevence?

Budeme rádi, když nám své požadavky, připomínky a nápady sdělíte přímo v diskusním fóru na webu www.zivot-bez-zavislosti.cz, nebo je zašlete na g.vesela@zivot-bez-zavislosti.cz. Můžete se vyjádřit i v rychlé anketě umístěné také na stránkách organizace. 

Díky vašim podnětům pak můžeme nabídnout to, co skutečně hledáte a potřebujete. 

KVP III

29.09.2013 19:42

Více informací na: 

https://www.vycvikkvp.cz/kvp-iii-nove-otevirany-vycvik/

Setkání lektorů KVP II

24.09.2013 00:05

Přípravné setkání lektorů KVP II se bude konat v o.s. Život bez závislostí v sídle sdružení v sobotu 28.9.2013 v 10.00 hod. 

 

UKONČENÍ PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK do výcviku Čtení psychodynamiky...,

06.09.2013 15:00

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, PROSÍM JIŽ NEZASÍLEJTE SVÉ PŘIHLÁŠKY DO VÝCVIKU ČTENÍ PSYCHODYNAMIKY SKUPINOVÝCH PROCESŮ... 

VÝCVIK JE JIŽ NAPLNĚN. 

 

Pokud byste měli i nadále trvající zájem o tuto programovou aktivitu je možné se přihlásit do výcvikového programu KVP III, který se bude otevírat v první polovině příštího roku a mimo jiné obsahuje i nácvik dovednosti číst psychodynamické procesy.

 

 

PRO PŘIJATÉ do výcviku Čtení psychodynamiky...

27.06.2013 23:45

Vážení kolegové,

zde je adresa místa prvního setkání pro skupinu výcviku Čtení psychodynamických procesů..,  

 

 

Hotel ESPRIT

Svatý Petr 76

543 51 Špindlerův Mlýn

https://www.hotelesprit.cz

Předjednaná cena za noc a plnou penzi pro účastníka je na osobu 600 Kč.

 

čas prvního setkání

začínáme 19. září 2013 od 10.00 hod.

končíme 22. září 2013 v cca 13:15 hod.

 

Přeji za tým lektorů příjemné Babí léto a těšíme se na nashledanou v procesu „Teď a tady“

 

Helena Vrbková

 

 

Byli jsme na ostrově KVP

11.06.2013 01:07

Od 29. května do 2. června 2013 jsme byli se skupinou KVP II na ostrově. Více se můžete dočíst na záložce Ostrov KVP. 

Nestandardní výcvikové setkání skupiny KVP II

06.05.2013 13:13

Milí kolegové, první nestandardní setkání naší skupiny se nám blíží, lektorský tým se již těší. Připravte si karimatky, spacáky a jiné pohodlné uložení, které bude nutností stejně tak jako pohodlná obuv a oblečení přoměřené počasí. Můžete (ale nemusíte) si vzít, pláštěnky, plavky, přípravky proti hmyzu, baterku, průkazky opravňující na různé vstupy do kulturních památek (pokud je máte), zkrátka vše co uznáte za potřebné ke své kvalitě života. V nejbližších dnech vám dorazí na E-mail pozvánka. 

Ohlédnutí za setkáním na IV. DNECH KVP

24.04.2013 23:11

    IV. DNY KVP uběhly rychleji než by se mohlo zdát. Setkání to bylo velmi příjemné, potkali se na něm jak absolventé různých výcvikových sebezkušenostních skupin KVP, tak i absolventé specializačních studií pro školní metodiky prevence. Účast na diskuzi k nekázni byla hojná a výsledky si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Prevence. V něm bude zaznamenán výsledek v podobě pojmenování kllíčových bodů, které se dle zúčastněných podílí na chronifikaci nekázně ve školách. 

Velmi kladně byl hodnocen seminář dotýkající se využití karet formou projektivní techniky při práci s osobním příběhem, nebo semináře o pohybu, hlasové hygieně, nebo seminář vedoucí zúčastněné k práci s arteterapeutickými technikami. Pre-workshop formou "tady a teď" byl hodnocen jako nezvykle příjemná možnost zastavení se uprostřed strukturovaného světa v prostoru bez jakéhokoliv předem nastaveného řádu. 

Jediným negativem byl fakt, že ani v tomto roce se nepodařilo zajistit vhodný prostor. V hotelu se občas program prolínal se zvuky stavby. A tak V. DNY KVP v roce 2014 budou pravděpodobně mimo Prahu v osvědčeném prostoru. Již nyní máme v návrhu určitý malý atyp pro jejich konání. Rozhodně chceme využít formu práce s prožitkem "Tady a teď", ale nebudeme předbíhat. :-) 

Několik fotografií z akce najdete v galerii fotek KVP

IV.DNY KVP

10.03.2013 01:39

Proběhnou ve dnech 18. a 19. dubna 2013 v prostorách Hotelu Nový Golf, Plzeňská 103/215c, Praha 5

Letos bude pestrý program, rozšířený o Otevřenou diskuzi nad problematikou chronifikace nekázně, výstup z této diskuze bude publikován v Prevenci v měsíci květnu. Pro zájemce o práci s psychodynamikou bude jistě zajímavý pre-workshop k tomuto výcviku, který bude otevřen na podzim 2013.

Více pod záložkou DNY KVP v modrém poli vlevo. 

Metodický den na téma: strukturovná práce se standardní třídou

07.03.2013 22:03

čas konání: 18.3. od 10:00 do 17:00 hod. 

místo konání Fakultní ZŠ Táborská 45, Praha 4, učebna dějepisu v prvním patře. 

vstupujte hlavním vchodem, zvoňte na paní hospodářku, která vás vpustí. 

jen pro frekventanty KVP II.

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.