Aktuality

Víkend osobnostního rozvoje

17.03.2015 14:17

Pozvánka pro přihlášené na víkend osobnostního rozvoje "Kým jsem pro druhé a proč, role v mém životě."

pozvánka PS březen .pdf (206740)

VÍKENDY OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

16.12.2014 15:44

 

Jsou vypsány termíny na  dva víkendy osobnostního rozvojev rámci cyklu "Psychologické souvislosti"

27. až 29. března 2015 na téma: Kým jsem pro druhé a proč, role v mém životě.

24. až 26. dubna  2015 na téma: Co mi chybí a co přebývá v cestě za spokojeností.

Víkendy jsou určeny pro ty, kteří si chtějí odpočinout, zrelaxovat a něco se o sobě dozvědět.Tvoří vždy samostatný ucelený program. Víkendy jsou otevřené nejen pro  kolegy z oblasti školství, ale i pro veřejnost. Lze jej absolvovat i se svými blízkými. Oba dva termíny jsou k dispozici pro náhradu absencí v rámci výcviku KVP II a KVP III.  

Více informací zde: anotace PS.pdf (1,3 MB)

Přihlášky ke stažení zde:

přihláška PS březen 2015.doc (28,5 kB)

přihláška PS duben 2015.doc (27,5 kB)
 

Těším se na viděnou v rámci vaší péče o sebe sama v procesu osobnostního růstu. 

Helena Vrbková 

 

K dotazům na další výcvik KVP

21.10.2014 09:42

Vzhledem k tomu, že se množí žádosti a dotazy na vstup do výcviku KVP, využívám zde tuto plochu k informaci, že další sebezkušenostní pětiletý výcvik KVP bude otevřen nejdříve na přelomu roku 2015, nebo v prvním pololetí roku 2016. Váš zájem nás těší a opravdu si vážíme toho, že vás tolik žádá o vstup a informace. O to více, že v současnosti takový zájem nebývá až tak běžný. Dvě aktuálně probíhajcí skupiny KVP jsou uzavřené a není možné do nich nastoupit. V roce 2015 se lze přihlásit a absolvovat výběrové řízení. 

přeji Vám příjemné podzimní dny  Helena Vrbková

NOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI

15.09.2014 19:59

Připravujeme nový program, který jsme nazvali PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI. Jedná se o různé aktivity nejen pro pedagogy a psychology, ale i pro širší veřejnost. Do  výcviku KVP  se opakovaně hlásili i lidé, kteřé nechtěli ani tak vzdělávání a získání dovedností jako pracovat se svými osobními tématy. Získat větší nadhled, pocit spokojenosti, pořešit si své problematické vztahy a urovnat si život. Výcvik jim připadal vhodnější než psychoterapeutické skupiny, kde by se setkávali s lidmi s většími psychickými obtížemi, či s pacienty. Výcvikový proces je však dlouhodobý a je nastaven pro cílené vzdělávání. Proto přicházíme s tímto širším programem, kde budou zahrnuty aktivity osobnostního rozvoje pro veřejnost. Některé programy bude možné hradit i z prostředků na osobní rozvoj a vzdělávání-budou akreditované.

Nejpozději do 28.9.2014 najdete vlevo záložku pod názvem PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI, kde budou přesně podány informace k zatím dvěma formám programu. 

Bude to:

  • Skupina osobnostního rozvoje pod vedením Mgr. Václava Schöna a PhDr. Heleny Vrbkové.
  • Víkendové programy osobnostního rozvoje pod vedením PhDr. Heleny Vrbkové a případně dalších facilitátorů. 

 

 Zatím je možné si stahnout jednoduchou anotaci zde: Psychologické souvislosti a..pdf (1357959)

Přípravné setkání týmu KVP

14.08.2014 23:01

Přípravné setkání týmu facilitátorů KVP týkající se zářijového setkání KVP III se bude konat v sobotu 13. 9. 2014 Ve Vraném nad Vltavou. Hodina bude upřesněna v týdnu před setkáním. 

 

Vzdělávání

27.07.2014 17:06

Ve dnech 22. 23. a 24. července 2014 absolvoval tým facilitátorů KVP ve složení Helena Vrbková, Václav Schön, Josef Forman, Anna Richterová, Ivo Škrdlant, sebezkušenostní program "Obejmětě své vnitřní dítě". Tento seminář byl realizován poze pro tým KVP. Prgram vedla PhDr. Iva Veltrubská. 

Program je součástí vzdělávacího plánu týmu KVP. 

Přístup do složky jen pro účastníky KVP

18.06.2014 01:17

Přístup do složky"pro účastníky KVP", kde jsou k dispozici materiály bude pro novou skupinu KVP III připraven do 5.7.2014. Aktuálně je třeba navýšit kapacitu pro mailové adresy ke vstupu. 

 

PRO KVP II

10.06.2014 12:29

Milí kolegové, 

dne 16. 6. 2014 od 10.00 do 17.00 hod., se bude konat metodický den KVP na Základní škole, Táborská 45, Praha 4.

Prosím vemte si s sebou pracovní notýsek rovin a vstupů do psychodynamických procesů skupiny, který jste obdrželi na předposledním setkání. Budeme trénovat a rozebírat čtení psychodynamiky skupin. Helena Vrbková 

Byl zahájen Sebezkušenostní výcvik ve vedení tří a růstových skupin KVP III

20.05.2014 00:26

Od 14.května do 18. května 2014 se v areálu zámečku Klokočov sešli psychologové, speciální pedagogové, etopedi, pedagogové a realizátoři prevence z neziskových organizací v celkovém počtu 30 osob (20 žen a 10 mužů) a vznikla další třída KVP, která nese označení KVP III. O provázení a pomáhání v sebezkušenostním procesu se stará pětičlený tým facilitátorů. Frekventnté KVP III vykročili do pětileté práce na své osobnosti a získávání profesionálních dovedností v práci se třídou a růstovou skupinou. Přejeme jim vrchovatou míru pravdivosti, ematii, a schopnost přijímat sebe i druhé takové jací jsou. 

Za celý tým KVP Helena Vrbková  

Reflexe na certifikace v ŽBZ

11.05.2014 14:28

 

 


Certifikační šetření máme za sebou ve dvou programech (třetí jsme necertifikovali), v jednou jsme získali z 220 možných bodů 216, v druhém z 220 možných bodů 213. Myslím, že mohu upřimně napsat, že to bylo náročné, ale lidsky příjemné a férové setkání kolegů z profesní oblasti. 

V obou dvou případech nám byly strhnuty 4 body za personální práci se zaměstnanci, škoda jen, že zaměstnance nemáme, máme jen dodavtele práce pracující na OSVČ, nikoliv tedy zaměstnance. Standardy primární prevence a následné školení certifikátorů asi moc mezi tím nerozlišuje. Zákony České repoubliky poměrně dost. Proto navrhuji při další revizi standardů primární prevence a následně na školení certifikátorů přizvat profesionálního právníka k odlišení nároků na tyto dvě kategorie. V jednom případě se jedná o pracovně právní vztah, v druhém o vztah obchodní. Na který při sebelepší snaze nemohu naroubovat požadavky jako na zaměstnance aniž bych se nedotýkala zákona. Jsem přesvědčena, že i v nárocích je třeba diferencovat. Myslím, že si oblast primární prevence zaslouží standardy doladit.

 

 

Přikládám děkovný dopis CT Poděkování certifikace 2014 ŽBZ .pdf (265728)   a fotografii části našich materiálů k certifiakci :-)    Helena Vrbková

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.