Aktuality

Hledáme muže k vyvážení výcvikové skupiny KVP III

21.01.2014 11:31

V tyto měsíce probíhají výběrové pohovory se zájemci o vstup do KVP III. Obě dvě skupiny se úspěšně plní. Jediné co je pro nás aktuálně žhavým tématem je poměr mužů a žen. Poměr přihlášených můžů k ženám odráží realitu zastoupenosti pohlaví v oblasti školství. Tudíž se nám hlasí velké množství žen, ale jen malo mužů. Proto hledáme muže do výcviku. Naší ambicí je naplnit více jak jednu třetinu muži. Kvalita některých výcvikových procesů je přímo úměrná vyváženosti skupiny i v tomto ukazateli. Proto pokud víte o někom ze svého okolí, kdo by mohl být adeptem na výcvikový proces, prosím dejte mu na naše stránky kontakt. 

 děkujeme tým facilitátorů KVP

Přípravné setkání lektorů

21.01.2014 11:29

Přípravné setkání lektorů KVP II se bude konat dne 28.února 2014 od 15.00 hod., ve Vraném nad Vltavou

K častému dotazu

16.01.2014 14:18

V posledních měsících se hromadí dotazy na otevření dalšího dovednostního výcviku Čtení psychodynamiky skupinových procesů. Odpověď zní, že nebudeme v dohledné době tento kurz otevírat. Dovednost čtení psychodynamiky skupinových procesů je v plném rozsahu obsažena v Sebezkušenostním výcviku KVP III, který se bude otevírat v červnu tohoto roku. A je tak možné se do něj ještě přihlásit. 

Z kapacitních důvodů, (neboť s ohledem na kvalitu není dobré vést více jak dva výcvikové procesy) bude tento dovednostní výcvik "Čtení psychodynamiky" otevřen až za cca tři roky. 

Poslední setkání skupiny Čtení psychodynamiky skupiny

16.01.2014 14:14

Poslední setkání výcvikové skupiny Čtení psychodynamiky skupových procesů se bude konat opět v hotelu Rytířsko, v termínu od 14. do 16. února 2014 . Těšíme se na shledání. Tentokrát bude první den celý o metodice a druhý a třetí budeme procvičovat formy čtení na sebezkušenostním procesu a vytváření map.

Setkání výcvikové skupiny ČTENÍ PSYCHDYNAMIKY

02.01.2014 19:48

Místo a čas lednového setkání výcvikové skupiny Čtení skupinové psychodynamiky-detekce skupinových procesů najdete v přiloženém souboru. 

 pozvánka ČPD hotel Rytířsko leden.pdf (546667)

Přání do nového roku 2014

31.12.2013 12:33

   Čas nám všem plyne spravedlivě, bez ohledu na to jak rychle či pomalu stačíme naplňovat svá předsevzetí, cíle a plány. V této novoroční době máme šanci zastavit se na cestě a ohlédnout se dozadu či zaměřit tázavý pohled na to co příjde. Nebo jen zaznamenat měnící se číslovku a žít svůj každodenní život dál bez reflexe. Ať už patříte spíš mezi ty první, kteří reflektují nebo ty druhé, kteří si na úvahy nepotrpí, přejeme Vám ať je Váš nový rok 2014 naplňující a ať jste se svým časem budoucím spokojeni. 

VYDAŘENÝ ROK 2014 Vám přeje za celý tým KVP Helena Vrbková  

 

 

V. Dny KVP - VÝZVA

13.11.2013 11:07

V našem sdružení nastal čas příprav již pátého ročníku Dnů KVP. Protože bychom na tomto setkání odborníků z oboru primární prevence rádi nabídli program, který bude pro účastníky zajímavý a přínosný, rozhodli jsme se zeptat vás, potencionálních účastníků:

O čem by měla být kvalitní konference primární prevence?

Budeme rádi, když nám své požadavky, připomínky a nápady sdělíte přímo v diskusním fóru na webu www.zivot-bez-zavislosti.cz, nebo je zašlete na g.vesela@zivot-bez-zavislosti.cz. Můžete se vyjádřit i v rychlé anketě umístěné také na stránkách organizace. 

Díky vašim podnětům pak můžeme nabídnout to, co skutečně hledáte a potřebujete. 

KVP III

29.09.2013 19:42

Více informací na: 

https://www.vycvikkvp.cz/kvp-iii-nove-otevirany-vycvik/

Setkání lektorů KVP II

24.09.2013 00:05

Přípravné setkání lektorů KVP II se bude konat v o.s. Život bez závislostí v sídle sdružení v sobotu 28.9.2013 v 10.00 hod. 

 

UKONČENÍ PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK do výcviku Čtení psychodynamiky...,

06.09.2013 15:00

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, PROSÍM JIŽ NEZASÍLEJTE SVÉ PŘIHLÁŠKY DO VÝCVIKU ČTENÍ PSYCHODYNAMIKY SKUPINOVÝCH PROCESŮ... 

VÝCVIK JE JIŽ NAPLNĚN. 

 

Pokud byste měli i nadále trvající zájem o tuto programovou aktivitu je možné se přihlásit do výcvikového programu KVP III, který se bude otevírat v první polovině příštího roku a mimo jiné obsahuje i nácvik dovednosti číst psychodynamické procesy.

 

 

<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>

Foto z KVP

Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program v rozsahu 600 hodin. Je určen pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek. Ve výcviku je pracováno s účastníky jako se třídou. Cílem je prožít si adaptační pobyt, kohezivní pobyt, harmonizaci třídního konfliktu, varianty zásahu při třídní revoltě, práce s agresí třídy vůči pedagogům a řadu dalších situací. 

KVP vychází z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse. 

Účastník se učí číst psychodynamiku skupinového dění v rámci živého procesu. Každý účastník obdrží materiály. V rámci KVP účastníci absolvují Bálintovsky vedené supervizní skupiny. Sami pak v závěrečné fázi výcviku mají možnost vyzkoušet své nabyté znalosti přímo v praxi pod supervizí lektorů. Program má akreditaci MŠMT. Cena za hodinu programu je 150 Kč. Garantem výcviku KVP je PhDr. Helena Vrbková. Výcvik KVP má vysoký odborný kredit.