Akreditace a certifikace

 

   Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím: MŠMT -1667/2016-1-202 ze dne 5. 4. 2016 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Citace z uvedeného rozhodnutí: "Ministersto školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění vzdělávacích programů, zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit."

Aktuálně žádáme o pokračující akreditaci. 

 

    Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP je realizován občanským sdružením Život bez závislostí, institucí akreditovanou k provádění vzdělávacích programů, akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. Platnost akreditace je stanovena do 28. 8. 2018 pod číslem jednacím MŠMT 32296/2012-25 ze dne 28. 8. 2012. 

 

    Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP byl certifikován Výborem pro udělování certifikací při MŠMT pod certifikačním číslem 09/07/CE. Certifikace odborné způsobilosti je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným normám kvality a komplexnosti. Tyto normy jsou rozpracovány a schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Výborem pro udělování certifikací při MŠMT. Cílem certifikací je zajistit kvalitu programů a efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou na činnost těchto programů poskytovány z veřejných zdrojů. V současné vlně certifikací se již vzdělávací programy necertifikují.