Akreditace a certifikace

Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím: MŠMT -7970/2019-2-466  ze dne 4. 6. 2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Citace z uvedeného rozhodnutí: "Ministersto školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění vzdělávacích programů, zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit."
 

Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím: MŠMT -7970/2019-2-466  ze dne 4. 6. 2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Citace z uvedeného rozhodnutí: "Ministersto školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění vzdělávacích programů, zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit."

Akreditace výcviku je průběžně obnovována.