Doprava a ubytování  na IX. DNECH KVP si zajistí účastníci sami individuálně.