Hlavní prioritou lektorského týmu KVP je osobnostní růst frekventatnů s cílem zvyšování kvality jejich života a realizované práce.

 

PhDr. Helena Vrbková, vedoucí výcviku a autorka přístupu KVP 

Vzdělání: Jednooborová psychologie na Katedře psychologie, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Sebezkušenostní psychoterapeutický zátěžový výcvik BIG SUR B pod přímým vedením Doc. Jaroslava Skály. Mezinárodní sebezkušenostní výcvik Person Centered Approach Carla Rogerse. Výcvik v Academy of Coaching Excellence, Coaching systems. Výcvik v hypnóze. Psychosociální výcvik. Celkem absolvovala 2 620 hodin odborných výcviků zaměřených na sebezkušenostní prožívání. Od roku 1999 v pozici vedoucí výcviků KVP a lektorky výcviků v psychoterapii SUR odpracovala více jak 7000  hodin.  Pracovala jako klinická psycholožka, personální ředitelka Danone, a.s., nyní ředitelka organizace Život bez závislostí  z. s.,  a šéfredaktorka časopisu Prevence a časopisu Třídní učitel a vedení třídy.  Od r. 1984 se specializuje na práci se skupinami lidí. Posledních 29 let pak na práci se školními třídami a pedagogickými týmy. Žije s partnerem a má dceru. 

 

 "Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."  Ralf  Waldo Emerson

e-mail: h.vrbkova@seznam.cz

 

 

PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D. , lektorka KVP 

 
h
 
 
 
Dr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D.
Vzdělání: V Praze na PedF UK studovala magisterské dvouoborové studium psychologie a speciální pedagogiky. Na FTVS
UK vystudovala dálkové bakalářské studium. Na FTVS UK roku 2003 ukončila prezenční doktorské studium v oboru
Kinantropologie. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik KVP II. Odbornou praxi získává od roku 2004
v psychologickém poradenství v oblasti školství, osobnostního rozvoje a sportu a jako vyučující na akademické půdě. Je
vdaná, má dceru a syna.
„ Nestačí jen vědět, je třeba to i používat.
Nestačí jen chtít, je třeba i konat.“ Johan Wolfgang von Goethe
e-mail: radka.kulhankova@email.cz

Vzdělání:  Praze na PedF UK studovala magisterské dvouoborové studium psychologie a speciální pedagogiky. Na FTVS UK vystudovala dálkové bakalářské studium. Na FTVS UK roku 2003 ukončila prezenční doktorské studium v oboru Kinantropologie. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik KVP II. Odbornou praxi získává od roku 2004 v psychologickém poradenství v oblasti školství, osobnostního rozvoje a sportu a jako vyučující na akademické půdě. Je vdaná, má dceru a syna.

 

 

"Nestačí jen vědět,  je třeba to i používat. Nestačí jen chtít, je třeba i konat."  Johan Wolfgang von Goethe

e-mail: radka.kulhankova@email.cz

 

    

Mgr. Václav Schön,  lektor KVP

Vzdělání:  FTVS UK, trenérská škola, Specializační studium KVP E, Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I. Učil na střední škole, nyní pracuje jako učitel na základní škole v Kolíně, kde je též školním metodikem prevence. Vede růstovou skupinu dětí s problémovým chováním. Ženatý, jeden syn.

"Je dobré umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího nepřijde." Ota Pavel

e-mail: vaclav.schon@gmail.com

 

 

Mgr. Ivo Škrdlant, lektor KVP 

Vzdělání: Pedagogická fakulta, Specializační studium KVP B, Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I, výcvik Candela, výcvik v prevenci sociálně-patologických jevů a v práci s třídním kolektivem. Pracoval jako pedagog na gymnáziu, nyní výchovný poradce a školní metodik prevence na základní škole v Praze. Ženatý, dvě dcery.

 "K tomu, abychom člověka dobře viděli, nestačí mít otevřené pouze oči. K tomu je třeba otevřít srdce." Cezanna

e-mail: ivoskrdlant@centrum.cz

                                       

                                  

Mgr. Darina Rájová,  lektorka KVP

Vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – sociální pedagogika, DPS učitelství pro SŠ. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – speciální pedagogika, etopedie, Kurz pracovníka v canisterapii. ADCR - expresivní přístupy při práci se skupinou. Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I a KVP II. Pracovala jako koordinátorka dobrovolnického centra, vedoucí sociálně aktivizačních služeb, vychovatelka v diagnostickém ústavu, učitelka na střední škole, nyní pracuje ve středisku výchovné péče jako etopedka a lektorka v problematice výchovy dětí. Stála u formování moderní zooterapie v ČR a tuto metodu aktivně využívá.  Dlouhodobě se zaměřuje na práci se skupinami. Je vdaná, má dceru a syna.

 
 

„Dobrý život je proces, ne stav bytí“.    Carl R. Rogers

e-mail: rajova.darina@seznam.cz

 

 

Mgr. et Mgr. Šimon Kokoška

vzdělání: FF ZČU - moderní dějiny,  FPe ZČU - učitelství pro střední školy geografie - základy společenských věd. Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP IV . Spokojeně učí desátým rokem na základní škole v Praze. Ženatý, jeden syn.

 
 

 

Každý učitel tě něčemu naučí, no nejvíce tě naučí vlastní žáci.“ —  Židovské přísloví

e-mail: simon.kokoska@centrum.cz